Regulamin serwera Osiedle SCP


Kliknij tu - DISCORD

Pełny regulamin znajdziesz na discordzie!


§1. Serwer Osiedle SCP to polski serwer SoftRP. Taka forma rozgrywki zapewnia kompromis pomiędzy restrykcyjnymi zasadami serwerów HardRP, a chaosem i słabym klimatem serwerów NonRP.


§2. Obowiązuje bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad wymienionych w regulaminie oraz ogólnych zasad definiowanych przez netykietę i polskie prawo. Kwestie nieuregulowane w regulaminie dopuszczają dowolność interpretacji ze strony graczy, jednakże w przypadku zdarzeń uznawanych za szkodliwe dla społeczności administracja zastrzega sobie prawo do współmiernej interwencji.


§3. Zabrania się sztucznego przedłużania rundy. Oznacza to, między innymi, wchodzenie w miejsca trudnodostępne dla SCP (klatka 106, szafki), zamykanie się w pokoju kontrolnym głowicy, oraz wszelkie inne zachowania blokujące postęp gry.


§4. Zabrania się celowego przeszkadzania sojusznikom bez nadzwyczajnego powodu. Punkt ten nie dotyczy klasy D.


§5. Naukowcy, ochroniarze i MTF są zobowiązani do współpracy.


§6. CI i klasa D powinni współpracować.


§7. SCP i CI mogą wejść w porozumienie, jednak jest ono nieobowiązkowe, a obie strony mogą zrezygnować ze współpracy w dowolnym momencie.


§8. Naukowcy i klasa D mogą współpracować.


§9. Zabrania się kampienia na klasę D i naukowców przy bramie ulepszarki i drzwiach do niej bezpośrednio prowadzących.


§10. W wypadku umyślnej kradzieży przedmiotu w ulepszarce złodziej zobowiązany jest rozpocząć ucieczkę z dala od pomieszczenia 914 i prawowitego właściciela przedmiotu, lub przedmiot ten niezwłocznie zwrócić. Kradzież w ulepszarce i dalsze przebywanie w pobliżu poprzedniego właściciela przedmiotu bez woli jego zwrócenia jest zakazane.


§11. Zakaz Spawnkilla oraz kampienia na spawnie MTF/CI.


§12. Współpraca SCP z Klasą D, Naukowcami, Ochroniarzami i MTF jest zabroniona. SCP może klasie D "oszczędzić życie" w wyjątkowych przypadkach (np. widząc większe zagrożenie - kogoś uzbrojonego), ale ciągła współpraca będzie surowo karana.


§13. Jeśli Klasa D wyraźnie oznajmia, że poddaje się, oraz wypełnia wszystkie polecenia, nie zachowując się przy tym podejrzanie, zabrania się zabijania jej. Jeśli nie jest możliwe rozbrojenie i odeskortowanie wszystkich przedstawicieli Klasy D, Ochrona/MTF może wybrać, których odeskortuje, a których zabije/wykorzysta do neutralizacji SCP/pozostawi na śmierć w placówce.