NOVA SCP (TURKISH)
İletişim maili: [email protected]

TEMEL ROLEPLAY KURALLARI
1-Bunnyhop Ne Olursa Olsun YASAKTIR (2-3 Zıplam Sonrası Bunnyhop Kabul Edilebilir)
2-SCP 914 (Saat Mekanizmaları) Kullanımı Extra Özel RP Harici Yasaktır
3-Rol Dışına Çıkabilecek Her Türlü Soundpad Kullanımı Yasaktır
4-İnsanları Rahatsız Edebilecek Davranışlar (Troll,Zorbalık vs.) Yasaktır.
5-Armoryden Silah Almak Yasaktır
6-SOS (Shoot On Sight) Yasaktır
7- Rolü Sabote Edebilecek Her Türlü Davranış Yasaktır

Daha fazlası için discordumuza katılabilirsiniz: https://discord.gg/MJhcd8sxvA

NOVA SCP (ENGLISH)
Contact email: [email protected]

BASIC ROLEPLAY RULES
1-Bunnyhop IS PROHIBITED No Matter What (Bunnyhop May Be Accepted After 2-3 Jumps)
2-Use of SCP 914 (Clock Mechanisms) is Prohibited Except for Extra Special RP
3-Use of any kind of soundpad that may go beyond the role is prohibited
4-Behaviors That May Disturb People (Trolling, Bullying, etc.) Are Prohibited.
5-It is Forbidden to Buy Weapons from Armory
6-SOS (Shoot On Sight) Is Prohibited
7- Any Behavior That May Sabotage the Role is Prohibited

You can join our discord for more: https://discord.gg/MJhcd8sxvA