<size=150%>Granacik?
<size=100%>Link do serwera Discord:
https://discord.gg/rugx2cNT4p<size=100%>1. Nie Cheatuj
<size=100%>2. Reszta zasad nie istnieje