<align="center">ClassicSCP
Działamy pod siecią Project Gaming

Discord serwera
https://discord.gg/CJxMmffqVp

Discord sieci Project Gaming
https://discord.gg/Ver9GGhSuV


REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne
1.1. Połączenie z serwerem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3. Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
1.4. Głównym autorem regulaminu jest zarząd sieci Project Gaming, pod którą działają serwery ClassicSCP.
1.5. Zabrania się wykorzystywania regulaminu bez zgody zarządu sieci Project Gaming.
1.6. Korzystanie z voice chatu w grze ogranicza się do języka polskiego i angielskiego, komunikacja w innych językach jest zabroniona.

§2 Serwer
2.1. Zakazuje się umyślnego wykorzystywania błędów gry.
2.2. Wszelakie nadużywanie mechaniki gry jak i funkcji serwera jest traktowane jako wykorzystywanie błędów gry.
2.3. Przypadek łamania regulaminu należy niezwłocznie zgłosić administracji.
2.4. Zakazuje się obrażania innych graczy.
2.5. Zakazuje się puszczania bindów na voice chacie.
2.6. Zabronione jest umyślne zagłuszanie voice chatu.
2.7. Zakazuje się podszywania pod innych.
2.8. Zakazuje się używania n-wordów, p-wordów oraz wszystkich słów powszechnie zakazanych.
2.9. Każda osoba przebywająca na serwerze powinna traktować innych z szacunkiem.
2.10. Zakazuje się umyślnego przedłużania rundy.
2.11. Przypadki nadużywania uprawnień administracyjnych należy zgłaszać bezpośrednio do zarządu Project Gaming na oficjalnym discordzie sieci.
2.11. Zakazuje się reklamowania na voice chacie.
2.12. Spawn Killing jest zabroniony.
2.13. Teamowanie jest zabronione.