<align="center">Project Gaming SCP #1
REKRUTACJA DO ADMINISTRACJI: WŁĄCZONA
EVENTY: TAK

Strona
project-gaming.pl

Adres Serwera
sl1.project-gaming.pl

Serwerowy Discord
discord.gg/bw8P4anGch
dc.project-gaming.pl

REGULAMIN
zgłaszać graczy można poprzez serwer discord w centrum pomocy lub zgłoszeniami poprzez listę graczy bezpośrednio w grze

§1 Postanowienia ogólne
1.1. Połączenie z serwerem jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3. Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
1.4. Nadużywanie uprawnień administracyjnych należy bezpośrednio zgłaszać do rang Project Lead na discordzie serwera.
1.5. Przypadek łamania regulaminu należy niezwłocznie zgłosić administracji.
1.6. Głównym autorem regulaminu jest zarząd sieci Project Gaming, pod którą działają serwery Project Gaming SCP.
1.7. Zabrania się wykorzystywania regulaminu bez zgody zarządu sieci Project Gaming.


§2 Rozgrywka
2.1. Zakazuje się umyślnego wykorzystywania błędów gry.
2.2. Wszelakie nadużywanie mechaniki gry jak i funkcji serwera jest traktowane jako wykorzystywanie błędów gry.
2.3. Zakazuje się obrażania/wyzywania innych graczy.
2.4. Zakazuje się podszywania pod innych.
2.5. Zakazuje się umyślnego przedłużania rundy.
2.6. Nazwa każdego gracza nie może zawierać reklam oraz nie może być obraźliwa.
2.7. Każda osoba przebywająca na serwerze powinna traktować innych z szacunkiem.
2.8. Rozgrywka w każdej rundzie powinna przebiegać płynnie przez co zakazane jest kampienie w jednym miejscu powyżej 5 minut.
2.8.1. Dla SCP limit ten wynosi 10 minut.
2.9. Kampienie na spawnie wrogiej klasy jest zabronione.
2.10. Team Killing dozwolony jest tylko i wyłącznie w wypadku łamania regulaminu przez inną osobę.
2.11. Zabijanie osób zakutych bez konkretnego powodu jest zabronione.


§3 Voice Chat
3.1. Korzystanie z voice chatu w grze ogranicza się do języka polskiego i angielskiego, komunikacja w innych językach jest zabroniona.
3.2. Zakazuje się puszczania bindów.
3.3. Zakazuje się reklamowania.
3.4. Zabronione jest umyślne zagłuszanie voice chatu.
3.5. Zabronione jest używanie słów o podtekstach rasistowskich, ksenofobicznych, faszystowskich itp. (oczywiście mówimy tutaj o radykalnych przypadkach)
3.6. Z Voice Chatu powinny korzystać tylko i wyłącznie osoby posiadające sprawny mikrofon.


§4 Teamowanie & Sojusze
Klasa D: Klasa D (Sojusznik), Naukowiec (Dozwolone), NTF (Tylko gdy związany), Rebelia Chaosu (Sojusznik), SCP (Wróg)

Naukowiec: Klasa D (Dozwolone), Naukowiec (Sojusznik), NTF (Sojusznik), Rebelia Chaosu (Tylko gdy związany), SCP (Wróg)

NTF: Klasa D (Tylko gdy związany), Naukowiec (Sojusznik), NTF (Sojusznik), Rebelia Chaosu (Tylko gdy związany), SCP (Wróg)

Rebelia Chaosu: Klasa D (Sojusznik), Naukowiec (Tylko gdy związany), NTF (Tylko gdy związany), Rebelia Chaosu (Sojusznik), SCP (Dozwolone)

SCP: Klasa D (Wróg), Naukowiec (Wróg), NTF (Wróg), Rebelia Chaosu (Dozwolone), SCP (Sojusznik)