DISCORD Pieczarkowni

Link do regulaminu VSR SCP
----------------------------------
Regulamin serwera SCP:

- Regulamin serwera jest tylko i wyłącznie własnością serwera Pieczarkownia, a także Administracja zastrzega sobie prawa do regulaminu oraz tabeli sojuszy.

ZASADY OGÓLNE PANUJĄCE NA SERWERZE:

- Administracja ma prawo do zmian w regulaminie bez wcześniejszej informacji odbiorcy

- Nieprzeczytanie regulaminu ze strony gracza w żadnym aspekcie nie zwalnia go z przestrzegania rozporządzenia

- Na serwerze obowiązuje język polski

- Nick użytkownika musi być czytelny oraz nie może składać się tylko i wyłącznie ze znaków specjalnych

- SCP mają obowiązek wzajemnej współpracy między sobą

- Zespół zarządzający ma prawo ukarać użytkownika za wybryk, który nie został uwzględniony w regulaminie serwera, a może działać na jego szkodę, a także zakazuje się wykorzystywania luk w regulaminie

- Jeśli użytkownik zauważa nadmierne korzystanie z uprawnień przez członka administracji, to proszony jest, aby zgłosił to osobom z zarządu

ZAKAZY ORAZ ZEZWOLENIA

Zakazuje się:
- Spawnkillu, teamkillu, mass teamkillu graczy (Nie dotyczy Klas D zabijających pozostałe Klasy D)
- Nicku zawierającego link do stron zewnętrznych lub tworzących reklamę
- Rasizmu, nazizmu, antysemityzmu, a także dyskryminacji wobec innych użytkowników/sfer etc.
- Griefingu ze strony gracza
- Metagamingu
- Sabotowania swojej drużyny (zasada nie dotyczy Klasy D w stosunku do innej Klasy D)
- Celowego obijania członków swojej drużyny
- Zabicia gracza, który był skuty (Nie dotyczy SCP), bądź umyślnego rozkucia go w celu egzekucji
- Celowego przeciągania rundy dłużej niż 3 minuty
- Reklamowania innych serwerów
- Kampienia (Jeśli sytuacja tego wymaga jest to dozwolone)
- Podszywania się pod innych użytkowników, tworzenia multikont w celu uniknięcia nałożonej kary
- Braku współpracy z administracją (próby uniknięcia konsekwencji swoich czynów, utrudnianie)
- Wykorzystywania błędów gry bądź pluginów
- Korzystania z wspomagaczy (Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce natychmiastowo zostaje zgłoszona wyżej)
- Popełnienia samobójstwa jako SCP (Dotyczy to również 049-2)
- Mowy nienawiści
- Celowego podania pozycji sojusznika
- Używania bindów na intercomie

Pozwala się na:
- Puszczanie bindów pod warunkami:
> Nie łamią zasad serwera
> Jeśli gracz, bądź administracja zwróci uwagę, gdyż przeszkadza to w rozgrywce lub w komunikacji, to użytkownik natychmiastowo ma obowiązek je wyłączyć
- Ogólne teamowanie się (każdy z każdym). W razie wątpliwości/niezrozumienia tablica sojuszy znajduje się na naszym discordzie oraz pod linkiem poniżej
Tablica Sojuszy
- Zalecana jest także współpraca z administracją