DISCORD Pieczarkowni

Link do regulaminu vsr scp
----------------------------------
Regulamin serwera scp:

-Regulamin serwera jest tylko i wyłącznie własnością serwera Pieczarkownia-

ZASADY OGÓLNE PANUJĄCE NA SERWERZE:

- Nieprzeczytanie regulaminu ze strony gracza w żadnym aspekcie nie zwalnia go z przestrzegania rozporządzenia

- Na serwerze obowiązuje język polski

- Nick użytkownika musi być czytelny oraz nie może składać się z samych znaków specjalnych

- SCP mają obowiązek wzajemnej współpracy

- Administracja ma prawo ukarać użytkownika za wybryk, który nie został uwzględniony w regulaminie, a może on działać na szkodę serwera

- Jeśli użytkownik zauważa nadmierne korzystanie z uprawnień przez członka administracji, proszony jest, aby zgłosił to osobom w zarządzie

ZAKAZY ORAZ ZEZWOLENIA
Zakazuje się:
- Spawnkillowania, teamkillowania oraz mass teamkillowania graczy (Nie dotyczy Klas D zabijających inne Klasy D)
- Nicków zawierających linki do zewnętrznych stron, lub tworzących reklamę
- Rasizmu, bądź braku tolerancji do innych użytkowników czy innych sfer
- Griefingu ze strony gracza
- Zabicia gracza, który był skuty (Zasada nie dotyczy SCP), bądź umyślnego rozkucia go w celu egzekucji
- Celowego przedłużania rundy dłużej niż 3 min
- Kampienia (Jeżeli sytuacja tego wymaga jest to dozwolone)
- Podszywania się pod innych użytkowników, tworzenia multikont aby uniknąć bana
- Braku współpracy z administracją (próby uniknięcia kary/utrudnianie)
- Wykorzystywania błędów gry bądź pluginów
- Reklamowania innych serwerów
- Korzystania z wspomagaczy (Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce natychmiastowo zostaje zgłoszona wyżej)
- Zakazuje się również popełniania samobójstwa jako SCP (Dotyczy to również 049-2)

Pozwala się:
- Puszczanie bindów pod warunkami:
•Nie mają niczego zakazanego na serwerze
•Jeśli gracz bądź administracja zwróci uwagę, gdyż przeszkadza to w rozgrywce lub w komunikacji użytkownik natychmiastowo ma obowiązek je wyłączyć
- Ogólne teamowanie jest dozwolone (każdy z każdym), w razie wątpliwości tablica sojuszy znajduje się na naszym dc oraz poniżej 🙂 Jednakże, jeśli dochodzi do ogólnego teamowania gracze nie mogą celowo zdradzać pozycji innych sojuszników.
Kolejnym warunkiem tego to min. liczba osób w teamie - 2
- Zalecana jest również współpraca z administracją ;))

Tablica Sojuszy