<align="center">================================================================================

<align="center"><size=400%>[PL] FABRYKA BIGOSU
<size=100%><align="center">================================================================================

<size=150%>Discord(Do klikania)
<align="left"><size=200%><color="green">Zasady
<size=100%>1.Zakaz głoszenia żadnych poglądów politycznych, rasizmu, gnębienia i namawiania do samookaleczenia.
2.Zakaz teamkilingu.
3.Zakaz puszczania bindów na intercomie, radiu i spectatorze.
4.Kampić może tylko scp 939,049 i 049-2.
5.Admistracja zawsze ma rację.
6.Po informacje co jest uznawane za teamkiling proszę wejść na discorda.
7.Nieznanie regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania.
8.Kontakt z założycielem servera znajduje się na discordzie.