<size=30>
BOROWKA | SCP SL | CASUAL SERWER
</size=30>

__________________
Regulamin serwera:

1. Zakaz obrażania się nawzajem
2. Zakaz nadmiernego przeklinania
3. Zakaz łamania sojuszów
4. Zakaz griefingu
5. Zakaz cheatowania
6. Zakaz puszczania bindów typu earrape
7. Zakaz spawnkillowania
8. Zakaz używania nieczytelnych nicków

Sojusze:
KLASA D - KLASA D, CI
CI - CI, KLASA D
NAUKOWCY - NAUKOWCY, MTF
MTF - MTF, NAUKOWCY
SCP - SCP

Friendly fire jest wyłączone

------------------------------------
Serwer typu casual

DISCORD.