--------------------------------------------------------------------------------------------
[SRB/CRO/BIH]
Balkan Containment

--------------------------------------------------------------------------------------------

Discord : https://discord.gg/9MUrgyvrwx (link se moze kliknuti)


Pravila:


1. Yugoslavian is the main langauge, please do not join if you are going to speak other languages.
2. Ne odugovlačite runde (Namjerno ne izlaziti kao Klasa-D ili Naučnik).
3. Zabranjeno kampovanje na Surface zoni.
4. Zabranjeno timovanje sa SCP-ovima kao bilo koja klasa.
-Class-D/Naučnik mogu sarađvati sa MTF/Chaos pod uslovom
da kasnije izađu zavezani.
-Chaos i MTF se ne mogu timovati.
5. Nema mi spam kroz radio, spectator i SCP časkanje. Voice Changer je skroz zabranjen.
6. Nema hakovanja i korišćenja bugova u igri.
7. Ponašajte se NORMALNO.
8. Sabotaža vašeg tima je zabranjena (npr. ali nije ograničeno do; gašenja generatora, zaključavanja saigrača u sobe, zatvaranje vrata neprestalno, bezvezni overcharge, namjerno samoubistvo kao SCP.)
9. Prijave igrača nam šaljete pomoću kanala #prijava-igrača na Discord ili putem igre.

Plugins:
-AutoFFToggle (Friendly fire je upaljen na kraju runde)
-RoundMVP (Govori šta se postiglo na kraju runde)
-RespawnTimer (Tajmer koji broji vreme do sljedećeg spawna)
-ScpSwap (mozete se menjati sa SCP-ovima ako vam se ne igra taj koji ste dobili)
-SCPLeftNotif (ako SCP izađe bice zamenjen sa random igračom)
-EffectKeeper (SCP-207 i ti efekti vam ostaju nakon izlaza)