DISCORD
Link do regulaminu vsr scp
----------------------------------
-Regulamin serwera jest tylko i wyłącznie własnością serwera Pieczarkownia-

ZASADY OGÓLNE PANUJĄCE NA SERWERZE:

-Nie przeczytanie regulaminu ze strony gracza w żadnym aspekcie nie zwalnia go z przestrzegania rozporządzenia
-Na serwerze obowiązuje język polski
-Nick użytkownika musi być czytelny
-SCP mają obowiązek wzajemnej współpracy

ZAKAZY ORAZ NAKAZY
Zakazuje się:
-tk, masstk, spawnkill (NIE DOTYCZY KLASY D)
-rasizmu bądź braku tolerancji
-gryfingu ze strony gracza
-zabicie gracza, który był skuty (zasada nie dotyczy scp)
-przedłużania rundy dłużej niż 5 min
-kampienia (jeżeli sytuacja tego wymaga jest to dozwolone)
-podszywania się pod innych użytkowników, tworzenia multikont aby uniknąć kary
-braku współpracy z administracją
-wykorzystywania błędów gry bądź pluginów
-reklamowania innych serwerów
-korzystania z wspomagaczy (jeśli taka sytuacja miałaby miejsce natychmiastowo zostaje zgłoszona wyżej)
-zakazuje się również popełniania samobójstwa jako scp (dotyczy również 049-2)

Nakazuje się:
-puszczania bindów pod warunkami:
•nie mają niczego co zakazuje serwer
•jeśli gracz bądź administracja zwróci uwagę gdyż przeszkadza to w rozgrywce lub w komunikacji użytkownik natychmiastowo ma je wyłączyć
-dozwolone jest ogólne teamowanie (tablica sojuszy znajduje się na naszym discordzie) jednakże gracze nie mogą celowo zdradzać pozycji innych aby dana osoba mogła zabić pozostałych i jeśli wchodzi rachuba teamowania to więcej niż z dwoma użytkownikami
-zalecana jest również współpraca z administracją ;))
-------------------------------------------