<size=200%><align=center>[PL]Gang Zielonego Cukierka<size=200%><align=center>
<align=center><size=20><mark=#4089ff>|🎧|</mark><mark=#708090>|ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ|</mark>
<align=center><color=white>_________________________________<color=white><align=center>
<size=16><align=left>1. Zakaz N-wordów i rasistowskich odzywek
<size=16><align=left>2. Nie spawnkilluj
<size=16><align=left>3. Zakaz wyzywania administracji w jakikolwiek sposób
<size=16><align=left>4. Zakaz bindów na spectatorze , intercomie i w lobby
<size=16><align=left>5.Zakaz poruszania tematów religijnych i politycznych
<size=16><align=left>6. zakazuje się następujących sojuszy między klasami:
<size=16><align=left>* scp z każdym
<size=16><align=left>* MFO z rebelią chaosu
<size=16><align=left>* klasa D z MFO ( chyba że są zakuci)
<size=16><align=left>* Naukowcy z rebelią chaosu ( chyba że są zakuci)
<size=16><align=left> 7. NIE wychodź jak 049 zamieni ciebie w o49-2
<size=16><align=left> 8. NIE reklamuj swojego serwera!
<size=16><align=left>9. administracja zastrzega sobie prawo do karania gdy sytuacja tego wymaga za rzeczy nie ujęte w regulaminie
<size=16><align=left>10. Posługujemy się TYLKO językiem Polskim [ONLY Polish]