<align="center"><size=37>Legend Gamers</size=40>

Discord: Discord

<size=30>Regulamin Zakazuje się:</size=10>

[1] Celowego zabijania członków swojej drużyny.
[2] Używania oprogramowania wspomagających tzw. cheatów.
[3] Wykorzystywania błędów gry.
[4] Grifowania.
[5] Nadużywania voice chatu. Puszczania muzyki krzyczenia itp.
[6] Wymuszania eventów/itemów od administracji.
[7] Przeklinania i braku kultury.
[8] Podszywania się pod Administratora/Moderatora.
[9] Współprac:
Klasa D z: MFO.
Naukowcy z: SCP, Klasą D, Chaos.
SCP z: MFO, Naukowcami.
MFO z: SCP, Chaos, Klasą D.
[10] Propagowania: nazizmu, rasizmu itp.
[11] Kampienia w jednym miejscu.
[12] Trlolowania: palenie kart sojuszników, zabierania broni sojuszników itp.