Regulamin serwera SCP:SL
§1. Wchodząc na serwer Placówka 02 akceptujesz poniższy regulamin.
§2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
§3. Używaj języka polskiego.
§4. Wykorzystywanie błędów gry lub pluginów jest surowo zabronione.
§5. Zabronione jest świadome przedłużanie gry.
§6. Zabijanie i przeszkadzanie członkom swojej drużyny jest zabronione (nie dotyczy Klasy D).
§7. Klasy D oraz naukowcy mogą sobie pomagać, ale nie mogą przy tym łamać innych zasad regulaminu.
§8. Wychodzenie z gry jako SCP np. SCP-049-2 będzie surowo karane.
§9. Spawnkilling/spawncamping jest zabroniony.
§10. Zakaz Teamkillingu (nie dotyczy Klasy D).
§11. Zakaz wydawania głupich i zbędnych dźwięków.
§12. Bindy można puszczać tylko za pozwoleniem Administracji
§13. Zakaz trashtalkingu.
§14. Jeśli Klasa D/Naukowcy wykazują chęć poddania się należy ich poddać i zakuć a nie strzelać.
§15. Posiadanie rang premium nie zwalnia z obowiązku przestrzegania regulaminu.
§16. Zakaz kradnięcia przedmiotów koleogm z drużyny (nie dotyczy Klasy D).
§17. MTF, ochrona oraz naukowcy mają obowiązek wykonywania poleceń rang wyższych.

Hierarchia rang od najniższej do najwyższej
Naukowiec -> Ochroniarz -> Szeregowy MTF -> Sierżant MTF -> Kapitan MTF -> Komandor MTF -> Dyrektor Placówki -> Rada O5

Sojusze Obowiązkowe:
Klasa D - CI
Naukowiec - MTF, Ochroniarz
MTF - Ochroniarz, MTF
Ochroniarz - Naukowiec, MTF
CI - Klasa D

Sojusze Dozwolone:
Klasa D - SCP, Naukowiec (Tylko skuci)
Naukowiec - Klasa D (Light Containment Zone)
SCP - CI, Klasa D

Sojusze Zabronione:
Klasa D - MTF, Ochroniarz
SCP - Naukowiec, MTF, Ochroniarz
CI - Naukowiec, MTF, Ochroniarz
Naukowiec - SCP, CI
MTF - CI, SCP, Klasa D
https://discord.gg/TQgGPsWn7e