<size=5><alpha=#00>SCP REGULAMIN<alpha=#FF>
<align="center"><size=50><color=#fcc603>Elektrownia<color=#ff9203>SCP<size=10>

<size=20><color=black><align=center><mark=#7289DA>|💬|</mark><mark=#708090>|ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ|</mark><size=25>

<align="center"><color=#bae3df>POSTANOWIENIA OGÓLNE:<align="left">

<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Posługujemy się jedynie językiem Polskim (<color=white>POL<color=red>ISH<color=#ffcead> ONLY).
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Możesz zostać ukarany za niewykonywanie poleceń administracji.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Posiadanie mikrofonu i czytelnego nicku jest wymagane.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Jeżeli widzisz, że ktoś łamie regulamin, użyj funkcji "zgłoś gracza" w liście graczy.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Nie wolno wysyłać bezsensownych/bezpodstawnych zgłoszeń.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Na serwerze obowiązuje oficjalna tabela sojuszy.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Wychodzenie z gry na przesłuchaniu skutkuje dwa razy dłuższym banem bez możliwości odwołania.<size=25>

<align="center"><color=#bae3df>NA SERWERZE <color=red>ZAKAZUJE<color=#bae3df> SIĘ:<align="left">

<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Popełniania samobójstwa jako SCP.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Zabijania nowo-zrespawnowanych osób.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Zabijania sojuszników (nie dotyczy D).
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Zabijania osób skutych, które wykonują polecenia (nie dotyczy SCP).
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Celowego przedłużania rundy.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Sabotażowania/przeszkadzania swojej drużynie.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Reklamowania serwerów/stron internetowych/aplikacji itp.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Prześladowania/obrażania innych, propagowania rasizmu/nazizmu itp.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffebad> Podszywania się pod administrację/youtuberów itp.
<size=15><color=#ff8000>▷<color=#ffcead> Exploitowania gry/regulaminu na swoją korzyść.

<color=#ff9203><size=10>Życzymy miłej gry! - Administracja serwera <color=#fcc603>Elektrownia
<size=5><alpha=#00>SCP REGULAMIN<alpha=#FF>