<size=30>Harem</b>SCP 5.0

<size=15>Regulamin serwera</b>
REGULAMIN
Zakaz używania cheatów lub wspomagaczy
Zakazuje się przeszkadzania administracji
Zakaz obrażania administracji
Zakaz zabijania samego siebie jako SCP
Zabieranie przedmiotów sojuszniczej klasie
Zakaz temowania:
a) SCP - Klasa D, MTF, Naukowiec, Rebelia Chaosu jeżeli klasa D jeszcze żyje
b) Klasa D - MTF , Naukowiec ", SCP
c) Naukowiec - Klasa D", Rebelia Chaosu, SCP
d) MTF - Klasa D , Rebelia Chaosu, SCP
e) Rebelia Chaosu - Naukowiec, MTF, SCP jeżeli klasa D jeszcze żyje
Zakaz nadmiernego trollowania np. Nadużywanie czatu głosowego (z wyjątkami)
Zamykanie drzwi przed nosem sojuszników
SCP 079 jest oddzielną klasą na więc prawo do zabijania wszystkich na tesli
Zakaz poruszania tematów religijnych
Ujawniania danych osobowych
Zakaz zabijania skutych klas D i Naukowców,

Za dobre sprawowanie oczywiście nic Ci się nie stanie.
Miłej gry!

Życzę miłej gry
<align="center"><size=20>Discord:<link> https://discord.gg/cQxrF9wA</u></link></color>

Kontakt: [email protected]