<align="center">Plagowice Hard RP </size>
____________________________________________________________________
Kontakt:
Discord: </color>Sieć Plagowice</size></i></b>
Youtube: </color>Plagowice</size></i></b>
Regulamin: </color>Google Docs</size></i></b>
<align="center">
____________________________________________________________________
Na serwerze discord możecie się odwołać od bana/mute'a
>
</color>ODWOŁANIE SCP</size></i></b> <
____________________________________________________________________

Zarząd:

baklazan4927
templariusz18