<color="red">1.<color=#FF000088> Postanowienia ogólne.
<color="red">1.1.<color=#FF000088> Zakaz wykonywania wieloktnych skoków, to, że odgrywasz wyszkolonych do walki żołnierzy, nie oznacza, że mają Oni jakieś nadprzyrodzone zdolności.
<color="red">1.2.<color=#FF000088> Zabijanie swoich jest dozwolone, aczkolwiek musi być do tego wyraźny powód na przykład podejrzenie o zdradę.
<color="red">1.3.<color=#FF000088> Zakaz seryjnego, masowego zabijania bez wyraźnego uzasadnienia w stanie psychicznym odgrywanej przez siebie postaci lub wymagającej tego sytuacji. Pamiętaj, życie| jest najważniejsze.
<color="red">1.4.<color=#FF000088> Zakaz skupiania swojej agresji na konkretnej osobie lub grupie osób przez kilka rund. Na przykład : zabijanie swoich przyjaciół cały czas.
<color="red">1.5.<color=#FF000088> Zakaz przeszukiwania na oślep pomieszczenia jako SCP - 939 - 53 i istoty jemu podobne. ( Przeszukiwanie pomieszczeń jako SCP - 939 to losowe atakowanie osób, |których nie widzisz.)
<color="red">1.6.<color=#FF000088> SCP - 096 jest zmuszony w stanie spokoju do uciekania od innych istot ( łącznie z SCP ) , póki nie osiągnie stanu furii.
<color="red">1.7.<color=#FF000088> Zakaz zachowywania się w stosunku do administracji jak i zarówno innych osób nieodpowiednio, czytaj : w lobby zachowujemy zasady obowiązującej w internecie | netykiety.
<color="red">1.8.<color=#FF000088> Na serwerze obowiązuje zakaz wydawania odgłosów mogących uszkodzić czyiś słuch lub zdenerwować towarzystwo.
<color="red">1.9.<color=#FF000088> Nierozumne SCP nie są upoważnione do :
- Używania wind.
- Campienia
- Używania głowicy Alpha Warhead.
- Zamykania drzwi.
<color="red">1.10.<color=#FF000088> SCP - 049 - 02 są zobowiązane do bezwzględengo posłuszeństwa do SCP - 049.
<color="red">1.11.<color=#FF000088> Reklamowanie innych serwerów, bądź rzeczy niezgodnych z ogólnymi zasadami postępowania będzie surowo karane. ( Chyba, że są to reklamy związane z roleplayem.)|
<color="red">1.12.<color=#FF000088> Zakaz propagowania skrajnych ideii politycznych poza roleplayem.
<color="red">1.13.<color=#FF000088> Obowiązuje zakaz wykłucania się z administracją, chyba, że obie strony się na to zgadzają.
<color="red">1.14.<color=#FF000088> Klasa D nie może używać SCP - 914 w sposób pozwalający na szybkie zdobycie dobrych przedmiotów, gdyż nie jest ona w posiadaniu wiedzy na temat tego SCP. |
<color="red">1.15.<color=#FF000088> Zakaz wykorzystywania informacji niezdobytych bezpośrednio przez obecnie odgrywaną przez Ciebie postać, chyba, że regulamin uwzględnia ustępstwa w tym temacie.|
<color="red">1.16.<color=#FF000088> Na serwerze nie wolno puszczać niezwiązanych z roleplayem bindów. ( Bindy to dzwięki puszczane z aplikacji nie będącej aktualnie używaną aplikacją.) |
<color="red">1.17.<color=#FF000088> Nakaz wczuwania się w odgrywaną w danym momencie role.
<color="red">1.18.<color=#FF000088> Zakazuje się propagowania treści erotycznych, chyba, że są one częścią roleplayu.
<color="red">1.19.<color=#FF000088> Na serwerze egzekwuje się zakaz propagowania treści seksitstowskich, w przypadku, gdy nie są one związane z rp.
<color="red">1.20.<color=#FF000088> Niesubordynacja lub jakkolwiek pojęta zdrada wobec Fundacji nie będzie karana przez administrację serwera, aczkolwiek inni gracze mogą Cię ukarać. ( Chyba, że| zdrada ta narusza jakikolwiek inny punkt regulaminu.
<color="red">1.21.<color=#FF000088> Administracja zastrzega sobie prawo do karania za rzeczy nieujęte w tym regulaminie.
<color="red">1.22.<color=#FF000088> Będzie dobrze!

<color=#005500>Oficjalny serwer DC: Kliknij aby dołączyć