<size=300%>[CZ/SK] <b>District X

<size=120%><color=#006eff>Discord server: https://discord.gg/32ZdjZZBZy

<size=150%><color=#d67404>Pravidla serveru:

<size=100%><color=#b7ff38><b>1. | Zákaz toxicity a nenávistním projevúm.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Jakékoliv formy “N-wordu” jsou přísně zakázané.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Nevyvolávat hádky. Argument a Hádka jsou rozdíl.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Podporování Sexismu, Homofóbie, Nacismu, Rasismu, Pedofílie, Antisemitismu a ostatních nelegálních či nenávistných ideologií je přísně zakázáno.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Mluvení v jiných jazycích než Čeština a Slovenština je zakázané, tohle se netýká Soundboardu.

<size=100%><color=#b7ff38><b>2. | Zákaz Team killingu.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Team killing - Zabíjení svých spoluhráčů je zakázáno - tohle neplatí pro Class-D.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Team killing neplatí pokud je to Crossfire - střelba několik hráčů na nepřítele, i tak se vyžaduje aby jste se střelbě do svých spoluháčů vyhýbali co nejlépe to jde.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zabíjeni zatknutého hráče je zakázáno pokud hráč není zatknut vámi nebo jste nedostali povolení od toho kdo ho zatknul.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Střílení do spoluhráčů - Shadow hitting je zakázán.

<size=100%><color=#b7ff38><b>3. | Zákaz teamingu.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF><color=#FFFFFF>Teaming je jakákoliv spolupráce se členem nepřátelského týmu.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Teaming neplatí pokud je nepřítel zatčený nebo na vlastní nebezpečí pokud se dohodne se zatykačem tudíž zůstane neozbrojený. (nebude mít pouta ale odevzdá zbraň zatykači)
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Teaming mezi SCP a Chaos Insurgency je povolený na dohodu, pokud Chaos už není target, avšak i když tahle dohoda platí obě strany mohou kdykoliv zaútočit na tu druhou.

<size=100%><color=#b7ff38><b>4. | Zákaz Voice Spamu.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF><color=#FFFFFF>Soundboard je povolený ve hře. (pokud ale pouštíš sračky a lidi se na tom shodnou, dostaneš varování)
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Soundboard vě spectate , intercom a vysílačce je povolen jen se zvukem který netrvá déle než 5 sekund.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Soundboard v SCP chate je zakázaný pokud nemáte nastavený Proximity chat.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Za voice spam se považuje jakékoliv hlasité nebo otravné opakování zvuku.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Propagace bez povolení je zakázaná.

<size=100%><color=#b7ff38><b>5. | Zákaz zdržování a kažení hry.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF><color=#FFFFFF>Za zdržování hry se počítá Camping - (schovávání se na jednom místě) když jsi poslední target naživu.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zákaz Griefingu - Kažení hry je úmyslné znevýhodnění svých teammatů - spoluhráčů: Bezdůvodné zavírání dveří před nosem, vyhazování někoho itemů do voidu nebo kradení itemů, odpoutávání hráčů které jsi sám nezatkl.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zákaz Ghostingu - Předávání informací ze spectatu přes jiné zařízení než SCP 1576.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zákaz úmyslného odpojování po nebo před přeměnou na SCP - 049 - 2 (zombík).
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zákaz Cheatingu
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zneužívaní Glitchů zakázáno
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Zákaz úmyslné sebevraždy nebo odpojování za jakékoliv SCP. Pokud se ti nelíbí jaké jsi SCP zkus požádat admina za výměnu do 2 minut po začátku kola (tohle neplatí pro 049 - 2 zombíka) avšak nic není garantované, měnění class není povinnost Adminů.

<size=100%><color=#b7ff38><b>6. | Respekt vůči adminům
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF><color=#FFFFFF>Za žádných okolností se žádný člen vedení/admin teamu nemůže povyšovat nad ostatní hráče. Respektem se rozumí následování pokynů a upozornění od Adminu/Vedení. Když tě Admin požádá o to aby si přestal s něčim co porušuje pravidla buď zdvořilý a chápavý.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Když Admin řeší něco ve formě “Tutorial” classy, je zakázáno na něho útočit nebo mu jakkoliv proces kazit.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Nespolupráce, toxicita nebo odpojování v průběhu výslechu bude bezpodmínečně potrestáno.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Střílení do výslechových věží je zakázáno.
<color=#b7ff38>✘ <color=#FFFFFF>Posílání nesmyslných reportu je zakázáno.

<size=120%><color=#b7ff38><b>Pro jakékoliv otázky se přidejte na náš discord a kontaktujte člena vedení (link je nahoře)