[PL<color=#b0acac>] Szopowisko
Serwer discord: Szopowisko
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§1
Bezwzględnie obowiązkowe jest przestrzeganie zasad regulaminu gry video SCP:Sl.
§2
Administracja ma prawo do rozpatrzenia każdego przypadku z osobna.
§3
Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania tabeli sojuszy podanej na serwerowym discordzie lub w załączniku poniżej.
§4
Bezwzględnie zabronione jest ranienie i zabijanie członków drużyny (zakaz wyklucza drużynę Klasy-D)
§5
Zabronione jest zabijanie skutych osób, zakaz wyklucza drużynę Klasy-SCP.
§6
Skuta osoba ma obowiązek wykonywania poleceń osoby przez którą była skuta, nie przestrzeganie tego pozwala na zabicie takiej osoby, uciekanie jako skuty również podpisuje się pod ten punkt.
§6.1
Nie można rozkazać osobom skutym popełnić samobójstwa.
§6.2
Rozkucie w celu zabicia jest liczone tak samo jak zabicie osoby skutej.
§7
Surowo zastrzeżone jest popełnianie samobójstwa jako podmiot Klasy-SCP oraz opuszczanie serwera gdy jest się przemienianym lub będzie się przemienianym w jednostkę SCP-49-2.
§8
Zabronione jest wykorzystywanie błędów serwera na swoją korzyść, oraz nie poinformowanie o tym właściciela i administracji.
§9
Bezwzględnie zabrania się używania wspomagaczy gry.
§10
Zabronione jest nadużywanie mikrofonu.
§11
Zabronione jest kampienie w jednym miejscu dłużej niż 3-4 minuty.
§12
Zabraniane jest ujawnianie ukrytych adminów bez ich zgody.
§13
Zabronione jest grefowanie
§14
Zabroniony jest spawnkill
§15
Zabroniony jest metagaming


Tabela sojuszy razem z regulaminem.