Klub Spoko Gości</b>


<color=#1073de>https://discord.gg/HGCBsVFsXB</size></color>

<align="center">===================================================================================


Zakazuje się:</align>

1. Używania programów zewnętrznych do oszukiwania oraz ułatwania sobie rozgrywki.
2. Wykorzystywania błędów gry dających przewagę.
3. Puszczania bindów przez intercom, będąc obserwatorem oraz SCP, oraz po upomnieniu.
4. Wydawania z siebie denerwujących dźwięków.
6. Metagamingu.
5. Jakichkolwiek form dyskryminacji.
6. Nadmiernej toksyczności wobec kogokolwiek.
7. Współpracy między wrogimi drużynami, wyjątkiem są skuci cywile.
8. Zabijania skutych cywili jeśli słuchają się poleceń, nie uciekają i nie prowokują.
9. Celowego przedłużania rundy.
10. Sabotowania własnej drużyny.
11. Utrudniania administracji w wykonywaniu obowiązków.
12. Reklamowania.

===========================================================================

<b>Tabela dozwolonych sojuszy:


CI - Klasa D, <b>Związany
Naukowiec
MTF - Naukowiec, Związana Klasa D
Klasa D - Związany Naukowiec, CI
Naukowiec - Związana Klasa D, MTF

===========================================================================Serwer hostowany na Mathost