UWAGA WAŻNY REGULAMIN
. Bądź fajny
2. Nie niszcz innym gierki
3. Nie bądź zbyt toksyczny
4. Jesteś cheaterem? To lepiej się tu nie pokazuj smile
5. Administracja ma prawo dać mute dla każdej osoby używającej bindów
6. Nie łam tych zasad - tak, tych
7. Admin ma zawsze racje
8. Zakaz tryhardowania
9. Zakaz spawnkill'owania
10. scp nie może się teamować z mtf,nałkowcami i ochroniażami
11. scp natomiast może się temować z klasą d i rebelią haosu
12. klasa d z bronią nie może się teamować z naukowcem i na odwrót
13. Nie wskakujemy na klatkę 106
14. Nie skanujemy scp przez ścianę
15. Jeśli np scp 939 będzie widać głowę przez drzwi lub ścianę Nie strzelamy do niego

Kliknij w naszego discorda