Regulamin Gry SCP: Secret Laboratory Discord Dodaj Https ://discord.gg/JawFBfFbDs

1. Ogólne zasady:

1.1. Szanuj innych graczy. Żadne zachowanie toksyczne, obraźliwe, dyskryminujące lub nieodpowiednie nie będzie tolerowane. Wszyscy gracze powinni traktować się nawzajem z szacunkiem i uprzejmością.

1.2. Zachowuj się zgodnie z zasadami fair play. Oszustwa, cheaty, exploitowanie błędów gry oraz wszelkie formy nieuczciwej gry są zabronione. Wszyscy gracze powinni grać uczciwie i zgodnie z intencją rozgrywki.

1.3. Administracja serwera ma ostateczne słowo w kwestiach związanych z regulaminem i interpretacją zasad. Gracze powinni respektować decyzje administracji i podążać za ich wskazówkami.

2. Komunikacja:

2.1. Używaj jasnego, kulturalnego języka w komunikacji z innymi graczami. Unikaj obraźliwych, wulgarnych lub agresywnych wypowiedzi.

2.2. Nie spamuj czatu. Unikaj nadmiernego powtarzania się, wysyłania niepotrzebnych wiadomości lub zakłócania komunikacji.

2.3. Nie używaj obraźliwych lub wulgarnych słów w czacie ani w komunikacji głosowej. Unikaj też wszelkich form spamu głosowego.

3. Zasady dotyczące postaci:

3.1. Nie używaj nazw postaci ani skinów, które mogą być uznane za obraźliwe, rasistowskie, seksistowskie lub inne formy nieodpowiedniego zachowania. Postaci i skiny powinny być stosowne i nieobraźliwe.

3.2. Unikaj celowego utrudniania rozgrywki innym graczom. Nie blokuj drzwi, nie zamykaj innych graczy w pomieszczeniach lub nie utrudniaj im korzystania z podstawowych funkcji gry.

3.3. Nie rób zastrzeżeń do ról, jakie zostały ci przypisane na początku rundy. Graj zgodnie z przyznaną rolą i nie naruszaj zasad dla własnej zabawy.

4. Metagaming:

4.1. Nie korzystaj z informacji z poprzednich rund, które nie zostały uzyskane w obecnej rundzie. Graj zgodnie z zasadami rozgrywki i nie korzystaj z informacji spoza aktualnej sesji.

4.2. Nie używaj komunikacji z innymi graczami w celu uzyskania nielegalnych informacji lub przewagi w grze. Komunikacja powinna być ograniczona do aktualnych wydarzeń w grze.

5. Ochrona Danych:

5.1. Szanuj prywatność innych graczy. Nie udostępniaj danych osobowych innych graczy bez ich wyraźnej zgody.

5.2. Nie próbuj atakować ani przejmować kont innych graczy. Szanuj prywatność i bezpieczeństwo wszystkich uczestników gry.

6. Kary za Naruszenie Regulaminu:

6.1. Naruszenia regulaminu będą karane zgodnie z polityką serwera. Kary mogą obejmować ostrzeżenia, blokady czasowe, banicje tymczasowe lub trwałe, w zależności od ciężkości przewinienia.

6.2. Administracja serwera podejmie decyzje dotyczące kar na podstawie własnego uznania, zgodnie z polityką i zasadami serwera.

6.3. Powtarzające się naruszenia regulaminu mogą prowadzić do trwałego zakazu dostępu do serwera.

7. Zmiany w Regulaminie:

7.1. Administracja serwera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie. Gracze zostaną poinformowani o zmianach, a nowy regulamin będzie obowiązywać od momentu jego ogłoszenia.

7.2. Gracze zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

8. Zakaz kampienia

8.1. Kampienie, czyli celowe zatrzymywanie się w jednym miejscu w celu polowania na innych graczy lub unikania interakcji z grą, jest zabronione.

8.2. Gracze nie mogą utrzymywać się w jednym miejscu przez długi czas bez aktywnego uczestnictwa w rozgrywce.

8.3. Wyjątkiem od tego są sytuacje, w których gracz wykonuje strategię w celu obrony lub przetrwania, ale nadmierna i celowa pasywność nie jest akceptowana.

9. Zmiany w Regulaminie

9.1. Administracja serwera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

9.2. Gracze zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie, a ci, którzy nie akceptują zmian, mogą zostać poproszeni o opuszczenie serwera.

Powyższa zmiana dodaje konkretny zakaz kampienia, aby zapewnić uczciwą i dynamiczną rozgrywkę dla wszystkich graczy.