Regu<color=red>lamin

<color=black>1.1 <color=blue>Administracja ma zawsze racje!!
<color=black>1.2 <color=blue>Jeśli administracja nie ma racji patrz punkt pierwszy!!
<color=black>1.3 <color=blue>Zakaz zabijania swoich teammateów!!
<color=black>1.4 <color=blue>Zakaz puszczania bindów chyba że ma się zezwolenie od zarządu!!
<color=black>1.5 <color=blue>Można sobie przeklnąć ale zakaz wyzywania innych!!
<color=black>1.6 <color=blue>Zakaz teamowania się z przeciwnikami!!
<color=black>1.7 <color=blue>Zakaz wpajania osobie poglądów politycznych, religijnych itp!!
<color=black>1.8 <color=blue>Zakaz reklamowania stron serwerów itp!!
<color=black>1.9 <color=blue>Pamiętaj o kulturce c:
<color=black>1.10 <color=blue>Zakaz zamykania drzwi swoim sprzymierzeńcom!!
<color=black>1.11 <color=blue>Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, czytając ten regulamin automatycznie go akceptujesz.</size>

<size=30><color=red> LINK DO DISCORDA : <color=#ff0000ff>Discorda
</b>