<size=30>
Ośrodek-19 HardRP [PL]
</size=40>


Tutaj macie link do naszego Discorda Link.1. Ogólne;
1.1; Na serwerach RP obowiązuje zasada odgrywania roli danej postaci. Wczuj się w postać.
1.2; Zakazuje się zabijania innych graczy bez powodu.
1.3; Zakazuje się teamkill’u bez rozegrania sensownej akcji RP.
1.4; Zakazuje się MG (meta gaming), czyli przenoszenia informacji ze spectatora na daną postać.
1.5; Zakazuje się CL (combat log) – ucieczka z akcji, gdy np.; ktoś do ciebie strzela, a ty wychodzisz z rozgrywki.
1.6; Zakazuje się bezsensownego skakania w postaci BH - bunny hop. Pod bunny hop podchodzi skakanie podczas ucieczki/szybszego poruszania się/omijania strzałów przeciwnika.
1.7; Na serwerze RP obowiązuje zasada imersji – zasada wczuwania się w sytuację. Przykład; odczuwanie bólu przy przykładowym ugryzieniu przez np.; SCP-939-53.
1.8; Zakaz robienia PG – powergaming. Zakaz wymuszania akcji RP, czyli np.; SCP-096 nie może wchodzić w ludzi, wręcz przeciwnie. Musi wręcz uciekać od ludzi.
1.9; Zakazuje się skanowania – przeszukiwania pomieszczeń/ kątów w pomieszczeniach. Ta zasada głównie dotyczy SCP-939.
1.10; Zakaz odgrywania seksualnego RP (ERP).
1.11; Używając interkomu używaj go celem podania ważnych informacji. (Ta zasada nie dotyczy personelu klasy-D, lecz ma to być sensowe i związane z zasadami RP.)
1.12; Unikanie akcji RP będzie skutkowało albo uwagą ze strony administracji, albo banem.
1.13; Micspam będzie karany banem.
1.14; Zakazuje się SP – spawnkill.
1.15; Obowiązuje zasada szanowania życia.
1.16; Bindy są dozwolone tylko w przypadku jeżeli są związane z RP.
1.17; Nick ma być czytelny, musi być zapisany w alfabecie łacińskim/polskim.
1.18; Zakaz dokonywania samobójstwa, wyjątek stanowi dobrze rozegrana akcja RP.
1.19; Zakaz zabijania osób poddających się.
1.20; Zakaz kradzieży rzeczy w SCP-914.
1.21; Zakazuje się skanowania pomieszczeń „powietrza” po założeniu SCP-268.
1.22; Zakazuje się obrażania graczy oraz administracji serwera.
1.23; Zakazuje się puszczania bezsensownych bindów jak i nadużywanie mikrofonu (np. piszczenie, krzyczenie, szeleszczenie, tip.)
1.24; Bindy zgodne z RP są dozwolone o ile są zgodne z lorem scp.
1.25; Zakaz nazywanie potocznie scp np. Mrugacz, nieśmiałek, komputerek, pies, itp. (Nie dotyczy to klasy D, lecz nie może mówić to co wcześniej wymienione).
1.26; Propagowanie skrajnych ustrojów politycznych i poglądów będzie karane.
1.27; Zakazuje się reklamowania czegokolwiek na serwerze.
2. Zasady gry postaciami;
2.1 MFO:SCPFundation: ;
-Każdy żołnierz MFO podlega pod swoją jednostkę i pod sowich przełożonych.
-W momencie, gdy podwładni nie wykonują rozkazów ich przełożonych, osoby rangą wyżej mają prawo nałożyć; rozstrzelać lub aresztować operatora.
-Personel ochrony nie podlega pod oddziały MFO, a oddziały MFO nie podlega pod personel ochrony.
-MFO ma pełne prawo użyć broni wobec agresywnej lub niewspółpracującej klasy-D
-Hierarchia oddziału; 1)Dowódca/Kapitan 2)Naukowiec MFO/Specjalista MFO/Porucznik/Sierżant 3)Kadet/Szeregowy.
-MFO nie może współpracować z klasą-D, Rebelią Chaosu i SCP’kami (Nie dotyczy to SCP-049 i SCP-079)
-MFO współpracuje z personelem badawczym i z personelem ochrony. MFO może także współpracować z SCP-049 jak i SCP-079 pod warunkiem, że owe podmioty są kooperatywne.
-MFO ma pełne prawo identyfikować personel fundacji. Identyfikatory personelu to karty z jakimi się respicie (Ochrona i naukowcy).
-W przypadku braku identyfikatora MFO ma pełne prawo aresztować daną osobę bez odpowiedniej karty (Ochroniarz-karta ochrony, naukowiec-karta naukowca).
-Dowódca ma prawo wydać rozkaz terminacji klasy-D powołując się na protokół terminacji klasy-D tylko w 2 przypadkach; Gdy o tym powie na początku, gdzie oddział jest zebrany w szeregu lub gdy to powie przez interkom. Przykład komunikatu; Mówi dowódca Janek z oddziału ALPHA-01, powołuję do życia protokół terminacji klasy-D.
-W przypadku, gdy któryś z operatorów MFO przejmie osobę aresztowaną, żaden z operatorów MFO nie ma prawa odebrać osoby aresztowanej bez zgody osoby za to odpowiedzialnej.
-W przypadku napotkania poddającej się rebelii chaosu, MFO musi skuć operatora wrogiej formacji.
-W przypadku napotkania naukowca z kartą Rady-O5/kartą Rebelii Chaosu, operatorzy MFO mają prawo aresztować owego naukowca lub go zabić go za potencjalną zdradę.
-Dowódca ma pełne prawo mieć kartę Rady O5. Nikt nie ma prawa zastrzelić dowódcy za posiadanie owej karty.
2.2 Ochrona:SCPFundation: ;
-Personel ochrony podlega tylko pod dowódcę ochrony.
-Personel ochrony jako priorytet musi eskortować naukowców.
-Personel ochrony musi skuć klasę-D, gdy taki personel się poddaje.
-Personel ochrony ma prawo użyć broni wobec personelu klasy-D w przypadku, gdy taka klasa nie chce się poddać.
-Personel ochrony ma pełne prawo do identyfikacji operatorów MFO oraz personelu naukowego.
-W przypadku braku możliwości okazania identyfikatora przez naukowca lub operatora MFO, takowy personel ochrony jest uprawniony do tego, żeby aresztować takie osoby.
-Personel ochrony współpracuje z MFO i personelem naukowym. Personel ochrony może współpracować z SCP-049 i z SCP-079 jeżeli owe podmioty są kooperatywne.
-W przypadku napotkania poddającej się rebelii chaosu, personel ochrony musi skuć operatora wrogiej formacji.
-W przypadku napotkania naukowca z kartą Rady-O5/kartą Rebelii Chaosu, personel ochrony maja prawo aresztować owego naukowca lub go zabić go za potencjalną zdradę. (edytowane)
2.3 Personel naukowy:SCPFundation: ;
-Personel naukowy współpracuje z klasą-D (może, ale nie musi), personel ochrony i MFO. Personel naukowy może współpracować z SCP-049 i z SCP-079 jeżeli owe podmioty są kooperatywne.
-Personel naukowy ma prawo wylegitymować personel ochrony lub operatorów MFO.
-W przypadku, gdy personel ochrony lub MFO nie okazuje identyfikatora, taki personel naukowy nie musi słuchać się MFO lub personelu ochrony.
-Personel naukowy nie może zabijać siebie nawzajem, chyba że jest to akcja RP.
-W przypadku braku karty naukowca/administratora strefy/koordynatora badań/technika zabezpieczeń/administratora ośrodka.
2.4 Klasa-D:SCPFundation: ;
-Personel klasy-D nie musi, ale może współpracować ze sobą jak i z personelem naukowym. Klasa-D nie musi się poddawać MFO lub ochronie, w przypadku gdy ma broń. Może tej broni użyć przeciwko nim, ale mimo to, że się później podda to i tak MFO lub ochrona może taką klasę-D zabić za otworzenie do nich ognia.
-Personel klasy-D może współpracować z podmiotami SCP-049 jak i SCP-079, tylko w przypadku, gdy takie podmiotu są kooperatywne.
-Personel klasy-D nie może zabijać siebie nawzajem, chyba że jest to akcja RP.
-Personel klasy-D może współpracować z Rebelią Chaosu, lecz taka akcja to nie jest akcja ratunkowa, jest to bardziej akcja przechwycenia klasy-D. Klasa-D musi się poddać Rebelii, lecz w przypadku odpowiedniej akcji RP taka klasa-D może współpracować w boju z rebeliantami.
-Przy podniesieniu karty woźnego, owa klasa-D może odegrać RP woźnego. (edytowane)
2.5 Rebelia Chaosu :ChaosInsurgency:;
-Rebelia Chaosu współpracuje z klasą-D (przy odpowiedniej akcji RP) oraz z podmiotami SCP-049 i SCP-079, jeżeli takowe są kooperatywne.
-Rebelia Chaosu ma prawo zabić każdego operatora MFO, naukowca oraz ochroniarza. Wyjątek stanowi akcja poddania się owego ochroniarza, operatora MFO lub naukowca.
-Rebelia Chaosu przechwytuje klasę-D, nie powinni pozostawiać uzbrojonej klasy-D, chyba że jest odegrana dobra akcja RP.
-Nie ma jakiejkolwiek hierarchii w Rebelii, cały oddział opiera się na wspólnej współpracy.
3.1 :SCPFundation: SCP:SCPFundation: ;
ABSOULTNY ZAKAZ STAKOWANIA SIĘ (nie dotyczy to SCP-049 z SCP-049-02)
Żaden z SCP nie może popełniać samobójstwa.
ŻADEN Z SCP POZA SCP-049 i SCP-049-2 NIE MOŻE WYŁĄCZAĆ GENERATORÓW?GŁOWICY (SCP-049-2 MOŻE WYŁĄCZYĆ GŁOWICĘ/GENERATOR TYLKO W PRZYPADKU DOSTANIA TAKOWEGO ROZKAZU OD SCP-049.
3.2) SCP-049;
-Może współpracować z kimkolwiek ale nie musi. Może się poddać lub być neutralny.
-Nie może zabijać ludzi bez powodu.
-Może się bronić w przypadku ataku ze strony danej jednostki.
-Musi odgrywać RP.
-W przypadku, gdy SCP-049 jest agresywny może się chować po kątach, aby zabić śmiertelnika.

3.3) SCP-049-02;
-Musi słuchać rozkazów SCP-049. Rozkazy działają tylko w przypadku gdy SCP-049-02 jest w pobliżu SCP-049.
-Będąc daleko od SCP-049 lub jeżeli on nie wydał rozkazu SCP-049-02 musi być agresywny wobec personelu fundacji jak i Rebelii Chaosu.

3.4) SCP-079;
-Może współpracować z każdym, może być neutralny lub agresywny wobec ludzi.

3.5) SCP-096;
-Ma się bać ludzi w stanie spokoju.
-Zakazane jest wchodzenie w ludzi (PG), celem aktywowania właściwości SCP-096.
-W przypadku odegrania akcji z nałożeniem worka na głowę SCP-096 on nie może zabijać innych osób, mimo to, że ma aktywny rage. (Coś takiego może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku obecności 3 operatorów).
-Za wszelką cenę SCP-096 musi zabić każdego człowieka, który się na niego spojrzał.
-Zakaz rozwalania drzwi bez powodu. Przypadek ten dotyczy, gdy podczas furii nie ma targetów.
-SCP-096 ma absolutny zakaz skanowania pomieszczenia podczas rage’a.
3.6) SCP-106;
-Może się chować po kątach celem zdobycia swojej ofiary.
-Może ale nie musi unikać światła.
-Ma być agresywny wobec każdego człowieka.
-Nie może unikać ani uciekać od pocisków. On ma nacierać na postać strzelającą w niego.

3.7) SCP-173;
-Ma być agresywny wobec każdego człowieka. Odejść może od człowieka w momencie, gdy nie ma kontaktu wzrokowego.
-Zakazane jest uciekanie od ludzi, którzy strzelają do SCP-173.
-Za wszelką cenę SCP-173 musi zabić swoje ofiary, które ma w zasięgu wzroku.

3.8) SCP-939;
-Mogą się posługiwać czatem głosowym (V), tylko gdy usłyszeli głos swojej ofiary i muszą mówić dokładnie to co powiedziała ofiara.
-SCP-939 ma kompletny zakaz skanowania pomieszczeń, chyba że SCP-939 widzi tam swoją ofiarę.
-SCP-939-53 i SCP-939-89 działają osobno.
-W przypadku, gdy np.; SCP-939-89 goni swoją ofiarę, SCP-939-53 nie ma prawa pomagać drugiemu SCP-939 w schwytaniu ofiary.
-scp 939 nie może biegać sprintem gdy nie widzi ofiary.

3.9) SCP ma zakaz kampienia na targety (939, 173, 049-2)

3.10) SCP-035
-SCP 035 może współpracować z każdym innym podmiotem lecz nie musi.
-SCP 035 jest wrogo nastawiony do członków fundacji.
-SCP 035 jest podmiotem, który świetnie manipuluje psychiką ludzką i może się znęcać nad ofiarami i nie musi ich koniecznie zabijać.
-SCP 035 może współpracować z rebelią chaosu lecz nie musi. (Musi być dobrze odegrana akcja RP, jeśli ma dojść do takiej współpracy.)
-Celem tego scp jest ucieczka z placówki.
-Podmiot ten jest bardzo inteligentny.
-Po spotkaniu z tym podmiotem osoba powinna wykazywać zaburzenia psychiczne i skłonności do samobójstwa.
Zasady bycia zdrajcą:
1. Musisz napisać do admina o zgodę.
2. Grę zdrajcą musisz nagrywac
3. Nie możesz chwalić się na VC, że grasz zdrajcą

Właściciele zastrzegają sobie prawo do regulaminu HardRP.
Advertisement