<align="center">Nocosfera

Kliknij aby dołączyć na nasz serwer Discord


Zasady Gry
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 22.07.2021
(od każdej kary możesz się odwołać na discord)

<align="left"><size=22>Regulamin znajdziesz na naszym Discord

lub na Pastebin.


Procedury MTF
Uwaga! procedury zostały wymyślone przez Nocosfere (nie pochodzą z oryginalnego Uniwersum).

Procedura A-11 - Polega na skuciu całego Departamentu Nauki, jeśli Personel zacznie stawiać opór można ich poddać terminacji
(Można tę porocedurę wygłosić gdy Personel Badawczy ma broń bez pozwolenia lub jestście pewni, że ktoś jest zdrajcą).


Procedura C-15 - Ustawanie wszystkich jednostek MTF w strefie wyjściowej.

Procedura A-06 - Eskortowanie całego personeli z placówki i załączenie głowicę alfa (Uwaga! ta proceduta może zostać wygłoszona jeśli sytuacja jest krytyczna)

Procedura D-02 - Aktywowanie wszystkich generatorów w placówce.


Discord: discord.gg/J2U7qP9YnW
<link=pastebin.com/raw/YrFBPAbH>Pastebin: <color=#c900b5>pastebin.com/raw/YrFBPAbH</co