Luker
<b>ownia

____________________________________________________

Informacje:


Rekrutacja
ON

Regulamin:
<b>Link<align=center><u></u>
<size=16><align=center>Discord:
Link<align=center></u>
<size=16><align=center>Rangi premium:
Link<align=center><u></u>
<size=16><align=center>____________________________________________________

Kontakt:


E-mail: [email protected]
____________________________________________________

Zarząd:


Luker - Właściciel
Wyższa Administracja:


BOT_MELON - Szef Wyższej Administracji

Mr_Suchy - Opiekun Serwera
____________________________________________________