Discord: Klikni zde!

Info:

PRAVIDLA:
1. Zákaz TK/MTK
2. Zákaz rasismu, nacismu nebo jakékoli nenávisti vůči člověku či určité skupině lidí
3. Zákaz sebevraždy či odpojení za SCP
4. Zákaz campování delší jak 2 minuty
5. Zákaz využívání bugů
6. Zákaz verbální reklamy
7. Zákaz griefování
8. Zákaz obcházení banů

Soundboard:
- Zvuky nesmí být hlasitý, sprostý apod.

Teamování:
Class-D
- můžou teamovat se Scientistama
- můžou se mezi sebou zabíjet

Scientisti
- můžou teamovat s Class-D

Guardi
- teamují se Scientistama

MTF
- teamují se Scientistama a Guardy

Chaos
- teamují s Class-D

SCP