DISCORD (naciśnij aby dołączyć)

Zasady ogólne
1. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia cię z jego przestrzegania.
2. Zachować minimalną kulturę osobistą
3. Zakaz sojuszu między klasami, chyba że regulamin klas mówi inaczej (SCP są wrogie dla każdego bez wyjątku)
4. Zakaz wydawania piskliwych i drażniących dźwięków
5. Zakaz celowego zabijania sojuszników (z wyjątkiem klasy D)
5a. Oszustwo w stylu zabijanie sojuszników przez przypadek z intencją celowego zabicia będzie karane potrójnie
6. Ochroniarz nie może zabić klasy D bez powodu chyba że jest na zewnątrz lub w strefie wyjściowej lub posiada broń
6a. Osobę skutą można zabić jeśli nie słucha poleceń lub ucieka
7. Zakaz celowego zabijania się jako SCP 049-2

Zasady frakcji

KLASA D
1. Klasa D może zabić każdego
2. Kradzieże przedmiotów pomiędzy klasami D są dozwolone jak i zamykanie drzwi w celu spowolnienia drugiej klasy D
3. Klasa D może być w sojuszu z naukowcem do momentu spotkania Ochroniarza lub wyjścia na zewnątrz

NAUKOWIEC
1. Naukowiec może zabić innego naukowca jeśli drugi naukowiec sprzymierzył się z klasą D, w przeciwnym razie nie może
2. Naukowiec musi być posłuszny randze wyższej, w przeciwnym razie może zostać zneutralizowany
3. Naukowiec nie może kraść przedmiotów innych naukowców i innych wyższych klas sprzymierzonych, inaczej może zostać zneutralizowany

MTF i OCHRONIARZE
1. Zawsze należy słuchać się rangi wyższej
2. Odział MTF może zabić klasę D bez powodu, ale nie musi (chyba że jest związana)

REBELIA CHAOSU
1. Może zabić klasę D jeśli jest wrogo nastawiona
2. Zakaz sojuszu z SCP

SCP-035
1. SCP-035 może być w sojuszu z innymi SCP (Ale nie muszą)
2. SCP-035 może zabić inne SCP tak samo jak inne SCP mogą zabić jego.