Regulamin servera Strefa Anomalii

Wbij na discorda! <color=green>Kliknij Tutaj By Dołączyć

<b>ZASADY GRY


<color=#008080ff><b>§1 W grze posługujemy się językiem Polskim. (Only Polish)

<b>§2 Zakaz popełniania samobójstwa jako scp.

<size=20> <b>§3 Zakaz teamkillowania. (Stosuj się do tabeli sojuszy)

<size=20> <b>§4 Zakaz spawnkillowania.

<size=20> <b>§5 Nie przedłużaj rundy.

<size=20> <b>§6 Zakaz gryfingu.

<size=20> <b>§7 Nie zabijaj graczy jak są skuci. (Nie tyczy się SCP)

<size=20> <b>§8 Staraj się wykonywać rozkazy przełożonych. (MTF)

<size=20> <b>§9 Kampić może tylko SCP-049 i SCP-096.

<size=20> <b>§10 SCP muszą ze sobą współpracować.

<size=30><color=#008000ff><b>NICKI


<color=#008080ff><b>§1 Nick powinien być czytelny.

<b>§2 Nick nie może obrażać innej osoby ani zawierać przekleństw.

<size=20> <b>§3 Jeżeli w nicku będzie zawarta reklam od razu dostaniesz BANA.

<size=20> <b>§4 Nick nie może być taki sam/podobny do nicków osób z administracji jak i innych graczy.

<size=30> <color=#008000ff><b>ZASADY VOICE CHATU


<color=#008080ff><b>§1 Bindy dozwolone w średnich ilościach pod warunkiem że nie są denerwujące (Krzyki ,Piski , Głupia Muzyka etc.)

<size=20> <color=#008080ff><b> §2 Odnoś się z szacunkiem do innych.

<size=30><color=#008000ff><b>INNE


<size=20><color=#008080ff><b>§1 Zakazane jest jakiekolwiek działanie na szkodę serwera.

<size=20> <b>§2 Zakaz reklamowania innych serwerów w każdy możliwy sposób.

<size=20> <b>§3 Na serwerze zakazuję się jakichkolwiek form rasizmu, nękania oraz nawoływania do nienawiści i przemocy.<size=25><color=#ff0000ff><b>Nie znajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania

Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez poinformowania wszystkich

Administracja ma prawo do ukarania użytkownika za szkodliwy czyn nieopisany w tym regulaminie

Zakaz wykorzystywania jakichkolwiek luk w regulaminie