Kyle's project / Classic #2
Классический сервер cо стандартными настройками<mark=#fd6f5a><size=13>|📕|</mark><mark=#595959>||</mark><mark=#4F4F4F> Правила Сервера|<space=5.65em>|</mark></size>

<mark=#E31C1C><size=13>|📖|</mark><mark=#595959>||</mark><mark=#4F4F4F> Общие Правила|<space=6.35em>|</mark></size>

<mark=#FF8C00><size=13>|📋|</mark><mark=#595959>||</mark><mark=#4F4F4F> Заявка на Администратора|<space=0.85em>|</mark></size>

<mark=#32CD32><size=13>|💬|</mark><mark=#595959>||</mark><mark=#4F4F4F> Дискорд сервер|<space=6.2em>|</mark></size>

<mark=#2297E6><size=13>|🌐|</mark><mark=#595959>||</mark><mark=#4F4F4F> Сайт с Донат-привилегиями|<space=0.5em>|</mark></size>