REGULAMIN SERWERA SCP: SECRET LABORATORY

Postanowienia ogólne:
1. Wchodząc na serwer akceptujesz regulamin.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
3. Administracja ma prawo do zmieniania treści regulaminu bez wcześniejszego zawiadomienia o tym innych.
4. Zakaz reklamowania innych serwerów.
5. Zakaz griffingu NP. kradzież swoim sojusznikom np.(klasa D klasie D).
6. Zakazane jest teamkillowanie.
7. Zakazane jest zabijanie się na tesli scp itp.
8. Zakazane jest bycie toksycznym wobec innych np. wyzywanie.
9. Zakaz gróźb karalnych.
10. Zakaz metagamingu.
11. Zakaz zabijania poddającej się klasy D.
12. Zakaz zabijania skutej klasy D.
13. Zakaz umyślnego przedłużania rundy.
14. Zakaz łamania sojuszy SCP z klasą D lub Rebelii chaosu.
15. Zakaz spawnkillownia.


Dostępne Sojusze:
SCP --- Klasa D --- Rebelia Chaosu
Ochroniarz --- MTF --- Naukowiec
Klasa D --- Naukowiec (jeżeli nie posiadają broni)

Discord