AWOKADO
____________________________________________________________________
Kontakt:
Discord: </color>Awokado</size></i></b>
Email: </color>[email protected]</size></color>


____________________________________________________________________

Regulamin Znajdziesz na naszym Discordzie!
> </b></color>DISCORD</size></i></b> <
> Lub Klikając tutaj <

____________________________________________________________________
</size>
<align="center">
Na serwerze discord możecie się odwołać od bana
>
</color>DISCORD</size></i></b> <

____________________________________________________________________

Owner sieci
onufraj
czarny_kolor
wirekk

Zarząd Hard RP
jasos