<line-height=88%>╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥═╥
╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩➛╩</line-height>
<style="Title"> 🌴 Toxic Island 🌴 </style>
<line-height=88%>╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦➛╦
╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨═╨</line-height>
</line-height><line-height=95%>
└<mark=#00FFFF>|<color=#000000> ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ |</mark>┘</color>
</line-height>

─═─═─═┤ Nasz Sklep ├═─═─═─


1├ W grze obowiązuje korzystanie z języków polskiego i angielskiego (Only Polish and English). Komunikacja w innych językach nie jest akceptowana.

2├ Zakaz zabijania członków swojej drużyny. Za takie działanie grozi BAN.

3├ Bindy (akcje skryptowe) mogą być używane wyłącznie po uzyskaniu zgody innych graczy lub administracji.

4├ Zabrania się celowego przeszkadzania innym graczom w rozgrywce, na przykład poprzez zamykanie drzwi.

5├ Zakaz kampienia na spawnie NTF/CI.

6├ Jeśli jesteś SCP-kiem, nie możesz popełnić samobójstwa. Naruszenie tej zasady skutkuje BAN-em.

7├ Jeśli zgłaszasz innego gracza, podaj sensowny i prawdziwy powód naruszenia regulaminu.

8├ Zachęcamy do zgłaszania nieprawidłowości na kanale #Zgłoś-Gracza na naszym serwerze Discord.

9├ Zakaz zabijania graczy łamiących regulamin. W przypadku naruszenia, prosimy o zgłoszenie incydentu, a kara zostanie nałożona przez administrację.

10├ Jedynym SCP, które ma możliwość kampienia, jest SCP-049.

11├ Decyzje administracji dotyczące regulaminu i kar są ostateczne i niepodważalne.

Zachęcamy wszystkich graczy do przestrzegania powyższego regulaminu, aby stworzyć przyjazne i uczciwe środowisko gry. Ostateczna odpowiedzialność za egzekwowanie regulaminu leży po stronie administracji. Dziękujemy za grę i współpracę!
Właściciele: NOKIEQU & Tdm Player