Regulamin Casuall:
1. Administracja SCP:SL zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdej chwili
2. Administracja SCP:SL ma możliwość ukarania gracza za coś, co nie zostało wymienione w poniższym regulaminie.
3. Niedozwolone jest używanie:
- Bindów
- Modulatorów głosu
- Wspomagaczy gry
- Błędów gry
- Oprogramowania zewnetrznego.
4. Bycie toksycznym nie będzie tolerowane.
5. TeamKill jest ogólnie zabroniony. Dozwolony jest jedynie w przypadku:
- Kiedy niższy rangą mtf nie słucha rozkazów np. Dowódcy.
- Wśród klas D, nie musi być konkretnego powodu.
6. Zakazuje się MT (MetaGaming) czyli wykorzystywania informacji ze spectatora.
7. Zakazuje się reklamowania (tyczy się to też nicków)

8. Administracja SCP:SL zastrzega sobie prawo do zmiany klasy postaci gracza w każdej chwili.
9. Griffing (zamykanie drzwi przed nosem itp.) jest zabronione. Wyjątkiem jest tutaj personel klasy D.
10. Aby grać na serwerze wymagany jest sprawny mikrofon.
11. Słowo administracji jest święte.
12. Nadmierne proszenie administracji o rangi będzie karane.
13. Nieznajomość regulaminu nie zwalania Cie z przestrzegania go.

Autorem regulaminu jest @Hiubifarm. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
Discord: Kliknij aby dołączyć