Każdy gracz grając na serwerze DarkSL ma obowiązek przestrzegania regulaminu przedstawionego poniżej. Za nie przestrzeganie regulaminu będą nakładane kary czasowe o długości zależnej od szkodliwości czynu.


1. Używaj języka Polskiego (Mikrofon/Interkom)
2. Zabijanie członków swojej drużyny jest zabronione i będzie karane. Nieobecność gracza
(AFK) nie upoważnia do zabicia go.
3. Samobójstwo jako SCP jest zabronione.
4. Spawnkilling / camping jest zabroniony.
5. Rasizm / Toksyczność / Niestosowne zachowanie są niedozwolone (dotyczy również
nicku).
6. Oszukiwanie oraz korzystanie z exploitów, cheatów i bugów gry jest zabronione.
7. Wydawanie denerwujących dźwięków, puszczanie muzyki lub jakakolwiek inna forma
mic-spamu jest niedozwolona.
8. Współprace:
-Klasa D z SCP,Naukowcem,MTF - Jeśli klasa D jest skuta
-SCP z Klasa D,CI
9. Kampienie/ Przedłużanie gry bez celu (np. poprzez zamknięcie się w pomieszczeniu na
kartę) jest zabronione.
10. Ghosting Jest ZakazanyNAKAZUJE SIE
- Słuchania sie wyzszej rangi MTF
- Skucia Klasy D
- Rozstrzelać ją gdy nie wykonuje rozkazów / kiedy ucieka


Discord:
https://discord.gg/DKVPFjV</color> lub (KLIKNIJ TUTAJ)