<size=15>
Nasz Discord: Klikaj tu
Regulamin ogólny:
1.Korzystanie z cheatów, exploitów lub bugów gry jest zabronione.

2.Zabijanie członków swojej drużyny jest zabronione.

3.Spawnkilling jest zabroniony.

4.Zamykanie drzwi, kradnięcie karty i inne podobne formy przeszkadzania członkom swojej drużyny są zabronione.

5.Puszczanie muzyki, bindów lub jakakolwiek inna forma mic-spamu bez zgody administracji jest zabroniona.

6.Toksyczność, rasizm lub inne niestosowne zachowania są zabronione.

7.Reklamowanie się jest zabronione.

8.Utrudnianie pracy administracji jest zabronione.

9.Podszywanie się pod administację jest zabronione.

10.Korzystanie z multikont jest zabronione.

11.Współpraca z innymi drużynami jest zabroniona.
11.1.Eskortowanie skutego naukowca/klasy D nie jest uznawane za współpracę (skutych graczy nie można zabijać).
11.2.Klasy D oraz naukowcy mogą pomagać sobie nawzajem, ale nie upoważnia ich to do łamania innych zasad.

12.Przedłużanie gry bez celu (np. poprzez zamknięcie się w pomieszczeniu na kartę) jest zabronione (maksymalny czas przebywania w zamkniętym pomieszczeniu to 3 minuty).

13.Wychodzenie bądź samobójstwo jako SCP jest karane.

14.Różnego rodzaju obraźliwe sformułowania (n-wordy, c-wordy itp.) są zakazane.

Regulamin RP:
1.Obowiązek poszanowania życia

2.Obowiązek odgrywanie roli

3.Ogólny zakaz tryhardowania i skakania jak małpa<size=15>
Nasz Discord: Klikaj tu


Administracja może ukarać gracza za czyn szkodliwy, który nie został wymieniony w powyższym regulaminie.