[PL] SCP-WZM - WZIUUUM


<mark>Niestandardowa konfiguracja</mark>
Friendly fire: 2% obrażeń [Zabijanie sojuszników NIE jest dozwolone]
SCP-914: Działa na przedmioty wyrzucone i trzymane w łapie
Intercom: 30 sekund transmisji, 60 sekund odnowienia
Alpha warhead: 120 sekund, automatyczna alfa po 45 minutach
Sinkhole: 25% Szans na pojawienie się w LCZ

<mark>REGULAMIN [TL;DR Common sense]</mark>
1. Zakaz nadużywania czatu głosowego (przesadzanie z bindami, "darcie się")
2. Zakaz reklamowania się
3. Zakaz działania przeciwko swojej drużynie (wychodzenie z gry będąc SCP, celowe samobójstwo, zabijanie sojuszników)
4. Umiarkowanie w używaniu przekleństw
5. Zakaz przejawiania bezpodstawnej nienawiści
6. Zakaz prowadzenia "Debat politycznych"
7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i własnej interpretacji
8. Kategoryczny zakaz kampienia w alfie

Kontakt: [email protected]