<align=center><size=25><mark=#5865f2>|👾|</mark><mark=#708090>|ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ|</mark>‎‎‎‎ ‎
Regulamin Serwera Konfederacja SCP
「1. ZASADY OGÓLNE 」
1.1 Wchodząc na Serwer automatycznie akceptujesz Regulamin.
1.2 Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania.
1.3 Na Serwerze używamy tylko języka Polskiego.
1.4 Zakaz łamania End-User License Agreement (EULA).
1.5 Zakaz podszywania się pod kogokolwiek.
1.6 Zakaz Sabotowania swojej drużyny (griefing).
1.7 Zakaz wchodzenia na Serwer z MultiKont.
1.8 Zakaz namawiania innych graczy do łamania Regulaminu.
1.9 Zakaz Propagowania Faszyzmu/Rasizmu/Nazizmu & ustroju totalitarnego oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowym/etnicznym.

「2. ROZGRYWKA 」
2.1 Zakaz Raidowania.
2.2 Zakaz Doxxowania.
2.3 Zakaz Teamkillowania.
2.4 Zakaz Teamowania się.
2.5 Zakaz promowania Serwerów Społeczności/Kanałów YT/Serwerów Discord itp.
2.6 Zakaz ujawniania Adm jeżeli ich ranga jest niewidoczna (ukryta).
2.7 Zakaz wykorzystywania błędów gry & pluginów w celu uzyskania przewagi.
2.8 Zakaz celowego przedłużania rundy.
2.9 Zakaz Spawnkillingu MTF/CI.

「3. CZAT GŁOSOWY 」
3.1 Zakaz jakichkolwiek wyzwisk/wyzywania, traktuj wszystkich z szacunkiem.
3.2 Zakaz wydawania dziwnych/irytujących/denerwujących dźwięków przez mikrofon.
3.3 Zakaz Używania modulatora głosu.
3.4 Bindy muszą być dobrej jakości, nie mogą przekraczać progu głośności 100dB.
3.5 Bindy nie mogą zawierać dźwięków Erotycznych/Rasistowskich itp.

Bindy mogą być puszczane, pod warunkiem że:
Nie jest to Errape
Nie przeszkadza to innym
Nie są za głośne
Nie robią przesterów

BINDÓW NIE MOŻNA PUSZCZAĆ NA:
Intercom
Spectator
Radio
SCP Chat
Lobby

「4. ADMINISTRACJA 」
4.1 Obowiązkiem Administracji jest stosowanie się do Regulaminu.
4.2 Administracja musi być bezstronna.
4.3 Zakaz nadużywania permisji.
4.4 Administracja ma prawo do ukarania gracza za czyn nie opisany w Regulaminie, jeżeli uzna to za słuszne.
4.5 Decyzja Zarządu jest niepodważalna i nie podlega dyskusji.
4.6 Nakaz wykonywania poleceń wydawanych przez Administrację.