DISCORD Szczupakowni

Link do regulaminu VSR SCP

Regulamin serwera:

- Regulamin serwera jest tylko i wyłącznie własnością serwera Szczupakwnia, Administracja zastrzega sobie prawa do regulaminu oraz tabeli sojuszy.

Zasady ogólne:
- Administracja ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie bez wcześniejszego poinformowania graczy.
- Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
- Zespół zarządzający (administracja) ma prawo ukarać użytkownika za wybryk, który nie został uwzględniony w regulaminie serwera, a może działać na jego szkodę.
- Na serwerze obowiązuje język polski - Only valid server language is Polish.
- Nick użytkownika musi być czytelny oraz nie może składać się tylko i wyłącznie ze znaków specjalnych.
- Proszone jest również o powstrzymanie się w kwestii wyrażania własnych odczuć na tle politycznym, historycznym bądź religijnym.
- SCP mają obowiązek wzajemnej współpracy z innymi podmiotami SCP
- Jeśli użytkownik zauważa nadmierne korzystanie z uprawnień przez członka administracji, to proszony jest o kontakt z Zarządem serwera.

Zakazy oraz Zezwolenia

Zakazuje się:
- Spawnkillowania, teamkillowania oraz massteamkillowania graczy (Nie dotyczy klas D zabijających pozostałe klasy D).
- Mowy nienawiści.
- Rasizmu, nazizmu, antysemityzmu, a także dyskryminacji wobec innych użytkowników/sfer itp.
- Griefingu ze strony gracza.
- Sabotowania swojej drużyny (Zasada nie dotyczy Klas D w stosunku do innych klas D).
- Namawiania współgraczy do łamania regulaminu serwera.
- Nicków zawierających link do stron zewnętrznych lub tworzących reklamę.
- Celowego obijania członków swojej drużyny (Nie dotyczy Klas D na inne klasy D).
- Zabicia gracza, który był skuty (Nie dotyczy SCP), bądź umyślnego rozkucia go w celu egzekucji.
- Celowego przeciągania rundy dłużej niż 3 minuty.
- Zachęcania innych uczestników do gry na alternatywnych serwerach (reklamowania).
- Kampienia (Jeśli sytuacja tego wymaga, jest to dozwolone).
- Podszywania się pod innych użytkowników, tworzenia multikont w celu uniknięcia nałożonej kary.
- Braku współpracy z administracją (próby uniknięcia konsekwencji swoich czynów/utrudnianie).
- Wykorzystywania błędów gry bądź pluginów.
- Korzystania ze wspomagaczy.
- Popełnienia samobójstwa jako SCP (Dotyczy również SCP-049-2)
- Celowego podania pozycji sojusznika.

Pozwala się na:
- Puszczanie bindów pod warunkami:
- Spełniają normy serwerowe.
- W przypadku zwrócenia uwagi poprzez administratora lub gracza gdyż przeszkadza to w rozgrywce bądź komunikacji użytkownik ma je natychmiastowo wyłączyć.
- Ogólne teamowanie się (Każdy z Każdym) jest dozwolone - w razie wątpliwości pod linkiem poniżej znajduje się tablica sojuszy.

Tablica sojuszy