Feel free to join our Discord and connect with other players in our heartwarming and friendly community!


Click here for Discord invite or go to https://discord.gg/FRtUfAG84S


INFO: This server is not just Finnish, but is mainly Finnish based due to the server hosting.
Keep in mind that people from the northern parts of Europe also may join.
Countries:
Denmark
Sweden
Norway
Iceland

The first list of rules are in Finnish, scroll down for English.

Northeren Lights SCP:n säännöt
1. Huijaaminen ja hyväksikäyttö ovat ehdottomasti kiellettyjä.
2. Phishing, huijaaminen ja muu laiton toiminta on ehdottomasti kielletty.
3. Itsemurhan edistäminen tosielämässä ja muut hengenvaaralliset ajatukset/ajatukset/uhat ovat ehdottomasti kiellettyjä.
4. Rasistinen, syrjivä ja loukkaava sisältö on ehdottomasti kielletty.
5. Häirintä, myrkyllisyys ja perusteettomat pelin ulkopuoliset syytökset muita pelaajia kohtaan ovat ehdottomasti kiellettyjä.
6. Henkilökunnan tai pelaajien esittäminen on ehdottomasti kielletty.
7. Mic-spämmääminen on kielletty kaikilla kanavilla. Musiikki ja laulut ovat sallittuja, mutta ne on lopetettava, jos henkilökunta tai pelaajat pyytävät niitä.
8. Mainokset, mukaan lukien palvelinmainokset ja suoratoistokanavien mainokset, on pidettävä minimissä.
9. Tahallinen tiimitappaminen[2] ja tiimitappamisen AFK:t spawnissa ovat kiellettyjä.
10. Teaming[3] ja camping[4] ovat sallittuja, jos ne eivät johda kierroksen viivästymiseen.
11. Käsiraudoissa olevan D-luokan henkilökunnan tai tiedemiesten tappaminen on kielletty, elleivät he tottele sinua tai jos he ovat joutumassa vihollisten käsiin.[5]
12. Väärä raportointi ja pelin sisäisen raportointitoiminnon väärinkäyttö on kielletty.
13. Moderaattoreiden haukkuminen, joilla on piilotetut tunnisteet, on kielletty.
14. Muiden rohkaiseminen palvelimen sääntöjen rikkomiseen on kielletty.
[1] Pelin sisäinen sellaisten paikkojen hyväksikäyttö, jotka ovat normaalisti saavuttamattomissa ja jotka antavat hyväksikäyttäjälle etua taistelussa, kuten kamerapaikka checkpointissa, on kielletty. Paikat, joihin pääsee hyppäämällä varsinaisen rekvisiitan/julkisivun päälle, ovat sallittuja.
[2] Itsepuolustuksellinen TK (teamkillerin tappaminen itsensä tai muiden suojelemiseksi) on sallittua. Kosto TK (tiimitappajan tappaminen seuraavalla kierroksella tai respawnin jälkeen) on kielletty.
[3] Tiimitappaminen, joka johtaa suoraan tai tahallisesti joukkuetoverien kuolemaan, on kielletty.
[4] Pitkään huoneessa oleskelua pidetään leiriytymisenä. Kävelyä samalla vyöhykkeellä ja oleskelua käytävässä/tunnelissa ei pidetä leiriytymisenä.
[5] Ainoastaan kahlehdittu voi tällä hetkellä tappaa kahlehditun henkilön ilman, että hänelle aiheutuu käänteistä vahinkoa.

Northeren Lights SCP Rules
1. Cheating and exploiting are strictly prohibited.
2. Phishing, scamming, and other illegal activities are strictly prohibited.
3. Promotion of suicide in real life and other life-threatening ideas/thoughts/threats is strictly prohibited.
4. Racist, discriminating, and offensive contents are strictly prohibited.
5. Harassment, toxicity, and baseless out-of-game accusations against other players are strictly prohibited.
6. Staff or player impersonation is strictly prohibited.
7. Mic spamming is prohibited in all channels. Music and songs are allowed but must be stopped if being requested by staff or players.
8. Advertisements, including server advertisements and streaming channel advertisements, must be kept to a minimum.
9. Intentional teamkilling[2] and teamkilling AFKs at spawn are prohibited.
10. Teaming[3] and camping[4] are tolerated if they do not lead to round delays.
11. Killing cuffed Class-D personnel or Scientists is prohibited unless they do not comply with you, or when they are going to fall into enemies' hands.[5]
12. False reporting and abuse of in-game reporting function are prohibited.
13. Calling out moderators who have hidden tags is prohibited.
14. Encouraging others to violate server rules is prohibited.

[1] In-game exploiting spots that are normally unreachable and give the exploiter an advantage in combat, such as camera spot at checkpoint, are prohibited. Spots that can be reached by jumping onto actual props/railings are allowed.
[2] Self defense TK (killing the teamkiller to protect yourself or others) is tolerated. Revenge TK (killing the teamkiller in the next round or after you respawn) is prohibited.
[3] Teaming that directly or intentionally leads to the death of teammates is prohibited.
[4] Staying in a room prolongedly is considered as camping. Walking around in the same zone and staying in a corridor/tunnel are not considered as camping.
[5] Only the cuffer can currently kill the cuffed person without being harmed by reverse damage.