==============================Regulamin SCP SL=======================================

1.1 | Nieprzestrzeganie regulaminu zakończy się otrzymaniem kary.
1.2 | Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
1.3 | Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkowników o zmianie.
1.4 | Użytkownik, który nie złamał regulaminu nie może zostać ukarany.

==============================Zasady SCP SL=========================================

2.1 | Na serwerze obowiązuje bezwzględy zakaz używania programów wspomagających lub ułatwiających rozgrywkę.
2.2 | Zakaz niestosownego zachowania, czyli:
• Obrażania lub nękania innych użytkowników.
• Udostępniania prywatnych danych osobowych innych użytkowników lub administratorów.
• Rysowania na ścianach symboli zakazanych prawnie.
• Zachowania powszechnie uznawanego za wykraczające poza normy społeczne.
2.3 | Zakaz oczywistego reklamowania innych serwerów.
• Zwykłe wspomnienie o innym serwerze nie zalicza się jako reklamowanie.
2.4 | Zakaz nadużywania mikrofonu, czyli:
• Wszelkich wrzasków lub krzyków do mikrofonu.
2.5 | Puszczanie bindów (dźwięków lub muzyki) jest dozwolone, z umiarem.
• Zakaz puszczania bindów, które łamią inne punkty regulaminu.
• Zakaz puszczania ear-rape'ów (zbyt głośnych bindów).
• Zakaz puszczania bindów z pozycji obserwatora, na czacie SCP, na radiu oraz na intercomie.
2.6 | Zakaz celowego utrudniania rozgrywki sojusznikom (wyjątek: Personel klasy D), czyli:
• Team-kill'owania (zabijania sojuszników)
• Obijania sojuszników.
• Zabierania przedmiotów swoim sojusznikom.
• Zmieniania swoim sojusznikom ustawień w SCP 914 (ulepszarce) bez ich woli.
• Zamykania sojusznikom drzwi przed nosem.
• Zamykania sojuszników w miejscach, z których nie mogą się wydostać.

==========================Sojusze====================================
Klasa D z Cl
Klasa D z scp i CI też mogą
MTF z ochroną i naukowcami
Ochrona z MTF i naukowcami
Naukowiec z Ochroną i MTF Zakaz soja z SCP!
(kliknij tutaj)