[CZ/SK] <color=#cfef0b>ShyGuy Paradise
</size=40>


<size=24>
--->DiscordServer<---


Pravidlá Serveru


Pravidlo č1. 🔫- Zákaz TK (Team Kill - Zabitie vlastného spoluhráča)
<color=#ffffff>-Taktiež zákaz MTK (Multi Team Kill - Zabite viacerých spoluhráčov).

-Nesmiete zabiť zatknutého hráča pokiaľ ste ho nezatkli vy alebo vám nedala osoba ktorá ho zatkla právo na zabitie.
-Shadow hitting (Strieľanie do vlastného/vlastných spoluhráčov)
-1. výnimka 🚨
-Class D môže zabiť druhého hráča s rolou Class D
-2. výnimka 🚨
-Keď sa strieľate na nepriateľský team a omylom trafíte spoluhráča tak sa nič neudeje (Crossfire)</color>

Pravidlo č.2 🔊- Zákaz Voice Spamu. (Prehrávanie hlasitých alebo opakujúcich zvukov)
-Akákoľvek diskriminácia je zakázaná (urážka pohlavia, rasy alebo sexuálnej orientácií)
-Je prísny zákaz používania N-wordu v hocijakom kontexte.
-Propagácia je zakázaná bez povolenia člena Vedenia.
-Používanie programov pre zmenu hlasu je prísne zakázané.
-Používanie programov pre prehrávanie zvukových klipov (soundboard) je povolené iba v Proximity chatu.
-Puštanie pesničiek typu Erika je povolené.
-Za akúkoľvek ideológiu ktorá podporuje diskrimináciu budete prísne potresta
-1. výnimka 🚨
-Čierny humor je povolený pokiaľ neporušuje pravidlá.


Pravidlo č.3 👥- Zákaz teamingu (napr. keď SCP-173 teamuje s MTF hráčom)
-1. výnimka 🚨
-Pokiaľ ste zatknutý hráčom nepriateľského teamu tak vtedy je spolupráca dovolená.


Pravidlo č.4 💤 - Zákaz zdržovania hry (Ako zdržovanie hry sa počíta keď stojíte na jednom mieste viacej ako 2 min.)
-Toto môžete použiť keď máte na to dôvod (SCP v okolí)

Pravidlo č.5 ⚜️ - Zákaz marenia práce AT (Je zakázane prekážať v práci člena AT)
-Nespolupráca pri vypočutiu výustí k ďalšiemu banu.
-Urážanie člena AT je prísne zakázané!
-Strieľanie do veže je prísne zakázané!
-Posielanie nepravdivých a nezmyselných reportov je prísne zakázané.


Pravidlo č.6💢 - Zákaz kazenia hry.
-Zákaz odpojenia počas premeny na SCP-049-2.
-Zákaz úmyselne sa zabiť za akékoľvek SCP.
-Zákaz zatvárenia dverí vlastnému teamu. (výnimka môžete zatvárať iba vtedy keď vás prenasleduje SCP)
-Zákaz odpútania hráčov ktorých ste vy nezatkli.
-Zákaz kaziť akýkoľvek event ktorý práve prebieha.
-Ghosting (zákaz predávať info. zo spectatu. Výnimka povolené iba pre SCP-1576)