Link do serwera discord: https://discord.gg/AfvYwb3 albo <kliknij tutaj> by wejść bezpośrednio.

Wspierając serwer otrzymujesz rangę z przywilejami na serwerze, po więcej informacji zapraszamy na discorda!

Regulamin Servera SCP: Secret Laboratory
Server is Polish so it is obligatory to use Polish. Using any other language will be punished.
1. Regulamin obowiązuje każdego gracza na serwerze. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
2. Nadużywanie mikrofonu jest zabronione.
3. Obowiązuje zakaz używania modyfikacji wpływających na rozgrywkę.
4. Nick gracza musi być cenzuralny i możliwy do przeczytania. Nie może on też być podobny/identyczny jak członka administracji.
5. Zabrania się świadomie używania błędów gry/mapy/serwera.
6. Na serwerze panuje obowiązek przestrzegania zasad kultury.
7. Zakaz kampienia w miejscach otwieranych kartą.
7a. Za kampienie uważa się stanie dłuższe niż minutę pod danym miejscem.
7c. Odejście parę metrów dalej i ukrycie się blisko przejścia nadal jest kampieniem!
8. Zakaz sabotowania swojej drużyny (nie tyczy się to klasy D). Pod sabotowanie drużyny podlega:
8a. Celowe zamykanie drzwi przed członkiem drużyny.
8b. Pomoc przeciwnikowi w zabiciu członka drużyny.
8c. Jeśli popełnia się umyślnie samobójstwo JAKĄKOLWIEK klasą (nie dotyczy ADMINów, pomocy SCP-079 jako Zombie na Tesli).
8d. Kradzież przedmiotów członka drużyny.
8e. Ogłaszanie przez członków CI o wejściu oddziału Rebelii Chaosu.
9. Zakaz zabijania Personelu Klasy D i Naukowców (nie tyczy się to SCP), gdy się poddadzą. Należy dać również szansę na poddanie się. Wyjątkiem jest:
9a. CI nie mają rozbrajaczy więc zasada ta ich nie zobowiązuje wobec Naukowców. (Wyjątek: nawias w 9d).
9b. Gdy poddający się gracz posiada broń.
9c. Gdy poddający się gracz ucieka/nie wykonuje poleceń osoby.
9c+. Polecenia nie mogą skutkować śmiercią. (Wyjątek: żywa tarcza przed SCP, klatka SCP-106)
9c++. Związana klasa D/Naukowcy wykonują priorytetowo polecenia osoby, która go związała.
9d. Gdy poddający się gracz znajduję się w innej strefie niż Light (wyjątkiem jest, gdy gracz już wcześniej poddał się w strefie Light lub jest związany).
9e. Jeśli Klasa D (bądź Naukowiec) ma zakładników, wchodząc do Heavy Zone musi mieć wyciągniętą broń. Posiadanie schowanej broni będzie skutkowało banem.
10. Zakazuje się specjalnego rozwiązywania Klasy D bądź Naukowców w celu eksterminacji. (Wyjątek: zasada 9c)
11. Sojusze z drużynami przeciwnymi są zabronione.
11a. Wyjątki: Klasa D x Naukowcy ; CI/Klasa D x SCP.
12. Każda klasa ma do wykonania obowiązki nałożone przez grę. Odwlekanie tego w czasie będzie karane.
13. Niewykonywanie służbowych poleceń Administratora będzie karane banem.
14. Administracja rozwiązuje wszelkie niedomówienia z regulaminem, oraz ma prawo do nakładania kar według własnego uznania. Jeżeli nie zgadzasz się z karą, możesz napisać to na kanale Discord'a #odwołania