Aurora


______________________________________________________________


Discord


______________________________________________________________


Regulamin1. Zakaz wykorzystywania oprogramowania wspomagającego grę.
- Każda osoba używająca oprogramowania wspomagającego dostanie bana oraz zostanie zgłoszona do studia NW.

2. Zakaz wykorzystywania błędów gry wpływających na rozgrywkę lub serwer.
- Administracja nie ukarze gracza jeśli błąd nie wpływa na przebieg rozgrywki bądź serwer.
- Radzimy nie wykorzystywać żadnych błędów ze względu na źle sformułowane SCP:SL Ban Policy.

3. Zakaz celowego przeszkadzania swojej drużynie i działania na jej niekorzyść (Griefing).
- Pod griefing zaliczają się między innymi:
- Zamykanie drzwi swojej drużynie.
- Celowe przeszkadzanie w celowaniu.
- Pomoc w zabiciu swojej drużyny.
- Zabieranie itemów swojej drużynie.
- Zużycie micro-hid'a w ścianę.

4. Na serwerze należy zachować przynajmniej minimalną kulturę i szacunek wobec innych.
- Administracja nie nakłada kar za małe sprzeczki, które nikomu nie szkodzą.
- Zakazane są wszelkie formy rasizmu.
- Zakazane jest propagowanie ideologii totalitarnych.

5. Zakaz nadużywania bindów.
- Bindy można puszczać tylko jako osoba żywa bądź jako SCP (Używając przycisku „V”)
- Bindów nie można puszczać na:
- Radiu.
- Intercomie.
- Czacie SCP.
- W Lobby.
- Jako Obserwator.

6. Zakaz Teamowania się w celu zdobycia przewagi w rozgrywce.
- Każdy team jest dozwolony tak długo jak obie ze stron nie zabijają żadnych osób.
- Jedynym wyjątkiem jest team CI z SCP, po śmierci całego personelu klasy D.

7. Zakaz celowego przedłużania rundy.
- Celowego niezabijania ostatniej osoby w celu przedłużenia rozgrywki.
- Zalicza się pod to celowe "campienie" w Głowicy lub klatce SCP-049.

8. Zakaz zabijania związanych osób.
- Jeśli osoba związana nie wykonuje poleceń lub stawia opór, można ją zabić.
- Administracja nie nakłada kar za przypadkowe zabicie osoby związanej podczas strzelaniny.
- Zakaz rozkuwania w celu zabicia.

9. Zakaz reklamowania czegokolwiek bez zgody właściciela.
- Zwykłe mówienie o czymś nie jest reklamą.

10. Administracja nie może ukarać gracza, za rzecz nieujętą w regulaminie.
- Jeśli czynność wykonana przez gracza będzie działać na szkodę społeczności lub serwera zostanie dopisana do regulaminu.
- Prawo nie działa wstecz.
- Regulamin z dnia: 27.08.2022