Zapraszamy również na
<size=200%>Kraina Bydgoszczy!
<size=100%>https://discord.gg/2JuHU7Ve9j

<size=200%>PEŁNA WERSJA REGULAMINU!<size=100%>
- odnośnik do strony PASTEBIN

<size=200%>DISCORD<size=100%>
- odnośnik do do oficjalnego serwera Discord BioZone

REGULAMIN SERWERA BIOZONE [PEŁNA WERSJA]
1. ZASADY OGÓLNE

1.1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści całego,
bądź części regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego poinformowania opinii publicznej.

1.2 Każdy użytkownik, który zdecydował się wejść na serwer,
poświadcza, że akceptuje postanowienia regulaminu, nawet jeśli się z nimi nie zapoznał.

1.3 Każdy użytkownik, który zdecydował się wejść na serwer,
jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu,
nawet jeśli się z nimi nie zapoznał.

1.4 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia NIKOGO z ewentualnych konsekwencji
i kar przewidzianych za łamanie punktów/podpunktów zawartych w regulaminie.

1.5 Administracja zastrzega sobie prawo do karania graczy za czyn,
który nie został niżej opisany, oczywiście podając powód kary.

1.6 Zakazuje się ujawniania członków administracji jeżeli posiadają ukrytą rangę.

2. ZASADY DOT. VOICE CHAT'u/PROXIMITY CHAT

2.1 Wykorzystuj mikrofon w sposób do jakiego został stworzony.

2.2 Nie puszczaj bindów, które:
2.2.1 mają za cel dyskryminować jakąkolwiek grupę/osobę.
2.2.2 mają za cel wprowadzić dezorganizację/chaos na serwerze.
2.2.3 można zaliczyć do kategorii dotkliwego/szkodliwego trollingu .
(które utrudniają przebieg rozgrywki)
2.2.4 są bardzo głośne.

2.3 Nie obrażaj nikogo (Chyba, że to keydrop, to można xd xd).

2.4 Dla lepszych wrażeń z rozgrywki zalecamy używanie mikrofonu,
jednakże jeżeli nie posiadasz mikrofonu,
prosimy dodaj sobie do nicku "(BM)" (w skrócie "bez mikrofonu").

2.5 Wszystkie powyższe punkty dotyczą również Czatu
dla obserwujących (SpectatorVoiceChat) oraz Rozgłośni Intercom (Intercom).

3. ZASADY DOT. ROZGRYWKI

3.1 Każdy styl rozgrywki jest dozwolony (POZA CHEATOWANIEM!!!)

3.2 Skrajnie szkodliwy trolling i/lub inne zachowania antyspołeczne są zakazane.

3.3 Nejdzik w windzie jest giga śmieszny do czasu kiedy tylko ty od niego giniesz.

3.4 Griefing/SpawnKilling jest niedozwolony

3.5 Baw się dobrze

4. ZASADY DODATKOWE

4.1 Moszka zadzwoń na komórę

4.2 Jakobak to antoś w te giere

4.3 KrzakuYT to twój nowy idol