Blueflame 2

<align="center"><size=13>_______________________________________________________________________________


<size=18><mark=#7289d9>|👥|</mark><mark=#7d7c7c><b>| ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ |</mark> <align=center><link="https://docs.google.com/document/d/1mSGCVSvESNshd3K4avCgUKD4rIFyqQk2DqzPGqvEihE/edit?usp=sharing"><b>-> Regulamin Klas[Ważne czytaj] <-
</b>

<size=13>_______________________________________________________________________________


<size=16>Chcesz Custom Role ITP? Zdaj u Nas weryfikacje.


Regulamin serwera


Polish Language Only!

Zasady Ogólne

1.1 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z przestrzegania go.
1.2 Utrzymuj Wysoki Poziom Roleplay
1.3 Znaj Podstawowe Pojęcia RP
1.4 Każda Obraza Będzie Karana!
1.5 Używaj Komend .title .me .do .try
1.6 Znaj Regulamin Klas
1.7 Nie Mów N-Wordów
MAPA
2.1 Pomarańczowa Linia w Stołówce:
Przekroczenie= Ostrzeżenie
2.2 Czerwona Linia w Stołówce:
Postrzelenie/Rozstrzelanie