<align="center">
<color="red">
Link do Discorda : https://discord.gg/BS9dKjW
<align="left">
<color="blue">
Zasady SCP:
<color="white">
1. SCP mogą mieć sojusz z klasą d zarówno jak z CI
2. SCP po zabiciu klasy d/CI tracą możliwość założenia sojuszu
3. Jeśli klasa d jest rozbrojona i nie ucieka jest zakaz zabijania jej
4. Zakaz obrażania lub nadużywania przekleństw
5. Zakaz nadużywania intercomu i mikrofonu
6. Zakaz przeszkadzania tej samej klasie
7. Teamkill grozi banem
8. Ranga nie daje ci usprawiedliwienia od nieprzestrzegania regulaminu
9. Kłócenie się z administracją grozi banem
10. Nieznajomość regulaminu nie usprawiedliwia cię od przestrzegania go
11. Zabronione jest zabijanie się do utrudnienia gry (np zombie na tesli)
12. Złamanie teamu jest surowo karane
13. Zakaz spawnkillowania
14. Zakaz nadużywania bindów
15. Zakaz nadużywania przekleństw
16. Admin też musi znać regulamin i go przestrzegać
17. Zakaz tworzenia multikont
18. Za reklamowanie siebie i innych serwerów grozi ban
19. Zakazuje się puszczania muzyki/bindów na intercomie, czacie spectatorów i na radiu