FENIX ROLEPLAY
</size=50>


<size="25">Klikni - https://Discord.gg/EqFV25XPxH


RP | Role Play |
Pojem roleplay (Zkratka RP) je hraní role s vlastním příběhem.

OOC | Out Of Character |
Situace, kdy hráč vystoupí ze své role a komunikuje mimo svojí roli.

IC | In Character |
Hraní se role ve hře, situace kdy hráč jedná v rámci své herní postavy.

| MIXING |
Používání OOC informací v IC, jedná se hlavně o mluvení. Kdy vaše slova vybočují vaší postavě a místu.

| FEAR RP |
Jedna se o hraní strachu, také přezdívané "fearRP". Ve zkratce se vaše postava bojí smrti a snaží se jí vyhnout.
v roleplayi si můžete vybrat úroveň vašeho strachu, často class-d, bude mít strach se smrti, narozdíl od vytrénovaných mobilních úderných jednotek.

| RP injuries |
Musíte hrát vaše zranění adekvátně své situaci. Odřezávat končetiny musíte odsouhlasit OOC.

Například : Pokud jste mučen a vyslíchán tak musíte hrát bolest jako krvácení. Dlouhodobé zranění jako odřezávání končetin musíte povolit!
V případě přestřelky, můžete zranění hrát až po ní.

KOS | Kill on sight |
Je zakázáno bez důvodu zabít hráče v roleplayi bez předešlé interakce.

* * | Nahrazování Animace |
Popisuje určitou činnost, kterou nelze provést ve hře.
Před větu nahrazení činnosti musím říct : hvězdička, hvězdička

Příklad : "Hvězdička Hvezdička Prohrabuji odpadky."
"Hvězdička Hvezdička Obvazuje nohu/ obvazuji ti nohu."
"Hvězdička Hvezdička Upadá do komatu."

| METAGAMING |
Vše, co se dozvíš mimo svojí herní roli a použiješ to ve hře. Neplatí při používání IC komunikace na tomto discordu.

| POZASTAVENÍ RP |
V případě, že člen RP host/vedení tohoto serveru zapne ve hře tag, tak se RP akce pozastavuje a všechno se bude řešit OOC. Po vypnutí tagu RP akce probíhá tam kde skončila.
‎‎
| POWERGAMING |
Za powergaming se považuje vše, co neodpovídá charakteru roleplaye realného světa/SCP světa.
Toto pravidlo přestane platit, když nabijete či budete mít nějaké schopnosti, které vám toto umožňují.

Server Uses Geoblocking, so only CZECH a SLOVAK players can join, thank you for understanding.