========================================================================================

FunZone


========================================================================================
Witamy na serwerze FunZone! Jest to serwer Casual+

Zapraszamy na nasz serwer discord!: Serwer Discord


Oto regulamin naszego serwera:

1. Administracja ma pełne prawo do karania użytkowników za rzeczy nie zawarte w regulaminie (jeżeli sytuacja tego wymaga).

2. Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z nakazu jego przestrzegania.

3. Zakaz reklamowania stron, innych serwerów itp...

4. Zakaz bycia toxic i dyskryminacji innych. Tyczy się to N-worda, Hard-R, C-worda i wszystkiego innego związanego z dyskryminacją innych.

5. Zakaz przeszkadzania administracji w wykonywanej pracy.

6. Zakaz zagłuszania rozmów, krzyczenia. Tyczy się to również zakazu bindów.

7. Zakaz umyślnego przeszkadzania swojej drużynie (nie dotyczy Class-D).

8. Skuci gracze mogą być zabici tylko w przypadku gdy się nie słuchają/uciekają/prowokują.

9. Wymagane jest przestrzeganie tabeli sojuszy:
Tabela Sojuszy

10. Zabronione jest celowe przedłużanie rundy.

11. Camping jest dozwolony tylko, kiedy nie przedłuża on rundy.

12. Teamkill jest dozwolony w przypadku gdy:
12.1 Gdy jest się w teamie Class-D.
12.2 Gdy gracz sabotuje/przeszkadza.
12.3 Gdy gracz łamie regulamin (warto go zgłosić).