<size=30>
TuptusOwO
</size=40>

Zapraszamy na Discord DISCORD.
<size=30>
SOJUSZE</B>
</size=40>
SCP: Klasa DMoże być CIMoże być
Klasa D: Klasa D CI
MTF: NAUKOWIEC Klasa DJeśli Jest skuta CIJeśli Jest skuta
NAUKOWIEC: Klasa DJeśli jest skuta MTF
CI: Klasa D SCPMoże być
<size=30>
REGULAMIN
</size=30></b>
1.Zakaz Chetowania
2.Zakaz krzyczenia puszczania bindów i puszczania piosenek na intercom
3.Zakaz TeamKill okaleczania drużyny
4.Zakaz wyzywania serwera i administracji
5.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
6.Całkowity zakaz reklamowania czegokolwiek na serwerze, discord lub/i forum bez zgody
7.Całkowity zakaz przeszkadzania w eventach
8.Zakaz proszenia admina o range lub o event
9.Za bycie debilem lub masowe łamanie regulaminu Administracja ma prawo nałożyć permanentnego bana na gracza
10.Zakazuję się podszywania pod administracje
11.Zakaz zamykania drzwi przed nosem sojusznikom