<mark=#4600f7>|🎧|</mark><mark=#0800f7>|ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ|</mark>


Regulamin Serwera "Babeczkownia SCP SL"

Zasady Ogólne:
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, a brak wiedzy nie wpływa na nałożoną karę przez administrację. Językiem serwerowym jest język polski.

Administracja:
Kary nadawane są według uznania administracji, zaleca się unikanie prowokacji, które mogą skutkować wydłużeniem kary.

Zakazy/Nakazy na Serwerze:

->ZAKAZY
-Exploity.
-Teamkilling.
-Rasizm.
-Utrudnianie rozgrywki drużynie.
-Bindy.
-Mszczenie się za poprzednią rundę.
-Prowokowania administracji.
-Oprogramowanie wspomagające grę.

->NAKAZY
-Wykonywanie poleceń administracji.
-Gra fair-play.

Zgłaszanie Błędów, Naruszeń i Uwag:
Wszelkie błędy dotyczące serwera należy zgłaszać członkom administracji poprzez system ticketa na serwerze Discord. Jednocześnie, gracze są zachęcani do zgłaszania wszelkich naruszeń regulaminu za pośrednictwem funkcji report, bezpośrednio do aktywnego administratora lub poprzez ticketa na serwerze Discord.

Odwoływanie się od Bana:
Odwołanie się od bana możliwe jest poprzez ticketa na serwerze Discord.

Eventy:
Zasady mogą być dostosowywane podczas eventów, jeśli jest to konieczne do ich przeprowadzenia.

Kary za Niestandardowe Działania:
Administracja może karać za czyny nie objęte regulaminem, jeśli uzna to za uzasadnione.

Rekrutacja do Administracji:
Gracze proszący o rangi administracyjne mogą zostać wyciszeni lub zbanowani; rekrutacja odbywa się wtedy, gdy jest to konieczne, a podania można składać w odpowiednich okolicznościach.

Komunikacja o Zmianach:
Wszelkie zmiany w regulaminie ogłaszane są na serwerze Discord w chwili ich wprowadzenia.

Tabela sojuszy:
Znajdziesz ją na naszym serwerze Discord.

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą ogłaszane na serwerze discord w chwili ich wprowadzenia.