Nieznajomość regulaminu serwera nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go, dostęp do całego regulaminu serwera jest na naszym serwerze discord. Przedstawiony regulamin jest jego skróconą wersją zawierającą najważniejsze jego punkty.


<mark=#4600f7>|🎧|</mark><mark=#0800f7>|ᴅɪꜱᴄᴏʀᴅ|</mark>


1 Zakazuje się cheatowanie i wykorzystywanie expoitów w grze

2 Zakazuje się team killowania

3 Zakazuje się następujących sojuszy między klasami:
a) Scp z każdym
b) Naukowcy z Rebelią Chaosu (wyjątek gdy zakuci)
c) Klasa D z MFO (wyjątek gdy zakuci)
d) MFO z Rebelią Chaosu

4 Zakazuje się przeszkadzanie administracji serwera podczas wykonywania ich zadań, wyjątkiem są poważne naruszenia regulaminu

5 Zakazuje się nieujawnianie osób w administracji jeśli są oni aktualnym momencie ukryci bez ich zgody

6 Zakazuje się puszczania bindów (wyjątek gdy bind pasuje do postaci jaką się gra), muzyki, krzyczenia do mikrofonu

7 Nakazuje się wykonywanie poleceń administracji

8 Administracja zastrzega sobie prawo do karania gdy sytuacja tego wymaga za rzeczy nie ujęte w regulaminie